piątek, 23 marca 2018 r.

Lublin

Lublin: Będą obowiązkowe egzaminy dla taksówkarzy

  Edytuj ten wpis
Autor: drs

Prezydent Lublina chce utrzymania obowiązkowych egzaminów dla osób chcących kierować taksówką.

Obowiązkowe egzaminy znosi nowelizacja Ustawy o transporcie drogowym, ale jednocześnie pozwala ona na wprowadzenie takich egzaminów samorządom miast liczących więcej niż 100 tys. mieszkańców.

Lublin chce z tego skorzystać. Każdy kandydat na taksówkarza musiałby przejść płatne (250 zł) szkolenie trwające łącznie 20 godzin. Później musiałby zdać egzamin, na którym 25 pytań dotyczyłoby topografii miasta, a 15 pozostałych zagadnień.

Egzaminu nie zaliczy osoba, która błędnie odpowie na więcej niż co piąte pytanie o znajomość Lublina lub więcej niż co trzecie pytanie z pozostałej puli.
  Edytuj ten wpis
Czytaj więcej o:
taksi
ustawa
MYŚLĄCY
(19) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

taksi
taksi (11 października 2013 o 13:25) 0
Zaloguj się, aby oddać głos

jestem przekonany że obecni taksiarze są za. znowu sobie bat na własny tyłek kręcą. Gowin wymyślił deregulację a Żuk swoje.


będzie więcej przewozów typu ochrona w eko.niby taxi.

Rozwiń
ustawa
ustawa (11 października 2013 o 12:44) 0
Zaloguj się, aby oddać głos

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265, z późn. zm.28)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6:

a) w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem w przypadku, o którym mowa w ust. 3a,”,

b) uchyla się ust. 2–3,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3c w brzmieniu:

„3a. Rada gminy liczącej powyżej 100 000 mieszkańców może wprowadzić, w drodze uchwały, obowiązek ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miejscowości oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy lub kierowcę przez niego zatrudnionego.

3b. Za przeprowadzenie szkolenia i egzaminu, o których mowa w ust. 3a, pobiera się opłatę.

3c. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, rada gminy określi, w drodze uchwały:

1) częstotliwość egzaminów, nie rzadziej jednak niż raz w roku;

2) program szkolenia w wymiarze nieprzekraczającym 20 godzin;

3) sposób powoływania komisji egzaminacyjnej, jej skład, tryb pracy oraz wysokość wynagrodzenia za pracę w komisji;

4) sposób egzaminowania oraz zakres wiedzy wymagany na egzaminie, na podstawie którego komisja egzaminacyjna przygotowuje pytania egzaminacyjne;

5) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

6) wysokość opłat za szkolenie i egzamin, uwzględniając koszty szkolenia i egzaminowania oraz to, że łączna wysokość tych opłat nie może przekroczyć 20% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym przeprowadzenie szkolenia i egzaminu, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.29)).”;

2) w art. 14a:

a) w ust. 2 w pkt 2 w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) licencję – w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego taksówką.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organ, który udzielił licencji, wydaje z urzędu zwróconą licencję lub wypisy w terminie 7 dni przed upływem okresu, na jaki zostało zawieszone wykonywanie transportu drogowego.”;

3) w art. 84 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Organy udzielające licencji lub zezwolenia w zakresie krajowego transportu drogowego osób są uprawnione na obszarze ich właściwości miejscowej i podczas wykonywania przewozu do kontroli prawidłowości pobierania opłat za przewóz osób oraz przestrzegania przepisów prawa miejscowego przez wykonujących na tym obszarze przewóz drogowy.

5. W przypadku przeprowadzania kontroli, o której mowa w ust. 4, czynności, o których mowa w art. 85 ust. 1, dokonuje się po zakończeniu kontroli. Przepisu art. 85 ust. 3 nie stosuje się.”.

Rozwiń
MYŚLĄCY
MYŚLĄCY (11 października 2013 o 11:39) 0
Zaloguj się, aby oddać głos

jestem przekonany że obecni taksiarze są za. znowu sobie bat na własny tyłek kręcą. Gowin wymyślił deregulację a Żuk swoje.

Rozwiń
VATażka
VATażka (11 października 2013 o 11:34) 0
Zaloguj się, aby oddać głos

powiem wam jak to jest. urząd pracy ma pieniądze na szkolenia, spore pieniądze. Wysyła się bezrobotnych na drogie kursy w szkołach jazdy,  by nauczyli się być taksówkarzem, większość z nich egzaminu nie zdaje, ale kursy odbywali za pieniądze. Wiadomo który ośrodek prowadzi te szkolenia. z tego co wiem szkolenie nie kosztuje 250 zł tylko więcej. utrzymanie tych bezsensownych szkoleń i egzaminów to głównie dbanie o zyski ośrodków które te szkolenia dla taxi prowadzą

Również zysków różnych egzaminatorów i wykładowców.Tylko w tym kraju nabyte uprawnienia do niczego nie uprawniają bez dodatkowych słono płatnych kursów prowadzonych przez znajomych królika,które poza kosztami i stratą czasu niczego nie dają.Jak ktoś zdał egzamin państwowy na prawo jazdy,to może prowadzić samochód i kropka.Czas na referendum,jak w stolicy.

Rozwiń
Gość
Gość (11 października 2013 o 10:51) 0
Zaloguj się, aby oddać głos

Pic na wode,fotomontaż.Chodzi tylko o dojenie kasy.Przyjazne panstwo k...wa jego m..ć.

Dlatego żyd kaszubski z całym tym czerwonym łajnem musi odejść.

Rozwiń
Zobacz wszystkie komentarze (19)

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!