niedziela, 25 marca 2018 r.

Lublin

Prezydent Lublina o buspasach i autobusach do Świdnika i Łęcznej

  Edytuj ten wpis
Autor: red

Kiedy w Lublinie wreszcie zaczną powstawać bus pasy - pyta jeden z Czytelników (Wojciech Nieśpiałows
Kiedy w Lublinie wreszcie zaczną powstawać bus pasy - pyta jeden z Czytelników (Wojciech Nieśpiałows

Kolejne odpowiedzi prezydenta Lublina na pytania zadane przez Czytelników Dziennika Wschodniego przed czatem z Krzysztofem Żukiem.

31. Panie Prezydencie kiedy w Lublinie wreszcie zaczną powstawać bus pasy – tak naprawdę jedynie to i dobre częste połączenia mogą sprawić że ludzie przesiądą się do komunikacji z prywatnych aut – tzn. to że sami stojąc w nawet jeszcze większym korku (jeden pas ruchu mniej) zobaczą że komunikacją się opłaca bo w korkach nie stoi; ich brak wytknął naszemu miastu nawet NIK, ludzie w sondzie na stronie Ratusza opowiedzieli się zdecydowanie za tym rozwiązaniem tymczasem dalej nic się w tej sprawie nie dzieje.
a) kiedy w końcu powstanie długo zapowiadany bus pas na ul. Wileńskiej jadąc w kierunku ul. Głębokiej który przecież nie miał powstać kosztem pasa ruchu a pasa na którym obecnie są miejsca parkingowe?


Opracowywana jest koncepcja organizacji ruchu w Śródmieściu, po jej przyjęciu będzie realizowana z uwzględnieniem uprzywilejowania komunikacji miejskiej. W ramach opracowania przeprowadzane są konsultacje społeczne.

32. Kiedy realnie zostanie uruchomiona komunikacja w ramach ZTM ze Świdnikiem i na jakim obecnie etapie są rozmowy w tych sprawach oraz co z połączeniami w ramach taryfy ZTM do Lubartowa i Łęcznej gdzie władze wyraziły taką chęć takie połączenia bardzo się Lublinowi przysłużą. Do Lubartowa niedługo ruszy autobus szynowy może miasto tam podpisze odpowiednie porozumienia i powstanie zalążek kolei aglomeracyjnej a Lublinie (takie same tez w ramach ZTM mogłyby jeździć pociągi np. na odcinku do Świdnika czy Nałęczowa)?

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w tym tych z zakresu lokalnego transportu zbiorowego należy do zadań własnych gminy. Tym samym funkcjonowanie komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM w Lublinie poza granicami miasta Lublin wynika z porozumień i umów międzygminnych, zawartych pomiędzy Gminą Lublin (reprezentowaną przez ZTM w Lublinie) a Gminą, która jest zainteresowana wspólną obsługą komunikacyjną. Dokumenty te określają obowiązki stron związane z organizacją komunikacji miejskiej tj. wyznaczają trasę przejazdu, liczbę kursów i wysokość partycypacji gminy w kosztach funkcjonowania danej linii.

Komunikacja miejska Lublin – Świdnik funkcjonuje obecnie w zakresie uzgodnionym z Gminą Świdnik, po stronie której leży partycypacja w kosztach utrzymania komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnik. Dotychczas Gmina Świdnik nie była zainteresowana stworzeniem dziennej komunikacji Lublin – Świdnik.

W ramach Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Lublin i gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Lublin zawarła Porozumienie w zakresie Organizacji Publicznego Transportu Zbiorowego, ZTM wystosował do gmin sąsiadujących bezpośrednio i pośrednio z Miastem Lublin zapytania dotyczące uruchomienia międzygminnych linii komunikacyjnych. Gmina Łęczna zgłosiła chęć ujęcia w przygotowywanym planie transportowym linii komunikacyjnej Lublin – Łęczna, natomiast Gmina Lubartów uznała, że obecny stan obsługi komunikacyjnej połączenia Lublin – Lubartów zaspokaja potrzeby mieszkańców Gminy.

33. Dlaczego Lublin ma tak drogą i przez to nieefektywną komunikację nocną – bilet na komunikację nocną w Lublinie kosztuje ponad 2 razy więcej niż dzienną, przez co taniej jest do domu wrócić w 4 osoby taksówką, jak pokazują przykłady innych miast np. Warszawy zrównanie cen biletów nocnych z dziennymi (likwidacja nocnych i korzystanie w nocy z normalnych) nie wpływa na zmniejszenie rentowności tych linii ale na jej ZWIĘKSZENIE, gdyż wtedy dopiero z komunikacji tej dość powszechnie zaczynają korzystać osoby nie mające biletów okresowych. Do tego w 2 najbardziej "oblegane” noce tj. z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę linie te nie powinny kursować tak jak przez resztę tygodnia co 60 minut, ale co 30. Czy poczyni Pan jakieś kroki w tym celu aby wprowadzić takie rozwiązania czyniąc komunikację nocną dostępną dla wszystkich i tym samym zwiększając paradoksalnie ich rentowność?

Funkcjonowanie nocnej komunikacji miejskiej w Lublinie wiąże się z wyższymi kosztami i uzależnione jest od możliwości finansowych gminy. Koszty te generowane są dwukrotnie droższą pracą kierowców podczas nocnej zmiany i na chwilę obecną nie planuje się obniżenia cen biletów nocnych. Uruchomienie linii nocnych wydatkowane jest w ramach tego samego budżetu co linie dzienne i każdy wzrost zakresu linii nocnych wiąże się z odpowiednim zmniejszeniem linii dziennych, więc ewentualne zmiany muszą być wyważone. Przedstawiona uwaga przekazana zostanie do Zarządu Transportu Miejskiego.

34. UMCS szykuje się do wykonania praktycznie generalnych remontów kładek dla pieszych nad ul. Sowińskiego i ul. Radziszewskiego – remont ten ma być przeprowadzony już w 2013 ew. w 2014 roku czy po tych remontach miasto w końcu zlikwiduje przejścia w poziomie drogi przez ul. Radziszewskiego przed wjazdem w ul. Sowińskiego (po stronie kładki) oraz oba przejścia poziome na ul. Sowińskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Radziszewskiego (a więc przy kładce) – kładki buduje się wszak po to aby nie tylko przejście osób było szybsze ale i bezpieczniejsze a brak przejścia poziomego podnosi też płynność i bezpieczeństwo ruchu samochodów. To prawdziwy nonsens utrzymywać przejście pod kładką. Czy zajmie się Pan tą sprawą?

Po wykonaniu remontu będzie rozpatrywana zmiana koncepcji ruchu.

35. Miasto sukcesywnie przeprowadza termomodernizację obiektów szkolnych co jednak z termomodernizacją budynków przedszkoli, żłobków czy przychodni zdrowia? Czy ma Pan plany takich prac w najbliższych latach również w takich placówkach ? Np. na Czechowie Południowym termomodernizacji wymagają wszystkie znajdujące się tam przedszkola, przychodnie i jedyny żłobek poza Przedszkolem nr 2, które przeszło ją już kilkanaście lat temu a może i jeszcze wcześniej i wymaga już z kolei remontu samej obskurnej i rozpadającej się miejscami elewacji. Czy planuje się chociażby termomodernizację budynku UM przy ul. Wieniawskiej i Czechowskiej?

W 2012 roku rozpoczęliśmy termomodernizację 8 oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie obejmujący następujące budynki:
1. Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Kalinowszczyzna 70
2. Szkoła Podstawowa Nr 32 ul. Tetmajera 2
3. Szkoła Podstawowa Nr 34 ul. Kosmowskiej 3
4. Szkoła Podstawowa Nr 40 ul. Róży Wiatrów 9
5. Szkoła Podstawowa Nr 47 ul. Zdrowa 1
6. Gimnazjum Nr 15 ul. Elektryczna 51
7. Zespół Szkół Samochodowych Budynek Dydaktyczny ul. Długosza 10 i 10a
8. Zespół Szkół Samochodowych Budynek Warsztatów ul. Długosza 10 i 10a

We wrześniu tego roku Gmina Lublin znalazła się na liście rankingowej kolejnej edycji konkursu NFOŚiGW i w 2013 roku przewidujemy rozpoczęcie robót termomodernizacyjnych kolejnych 4 obiektów, będą to:
1. Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Lotnicza 1
2. VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Mickiewicza 36
3. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Hiacyntowa 69
4. Gimnazjum nr 19, ul. Szkolna 6

Również we wrześniu br. Gmina wzięła udział w następnym konkursie NFOŚiGW i tu termomodernizacja ma obejmować kolejne budynki użyteczności publicznej, w tym budynek UM:
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Przyjaźni 12
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6, ul. Krochmalna 29
3. Gimnazjum nr 7, ul. Krasińskiego 7
4. I LO, Al. Racławickie 26
5. IX LO, ul. Struga 6
6. budynek UM Lublin, ul. Podwale 3a

36. Miasto ma zamiar wybudować ulicę łączącą ul. Chodźki i ul. Szeligowskiego – czy w związku z tym znikną bramki do pobierania opłat przy obecnym wjeździe na teren DSK, bo przecież skandalem byłaby budowa drogi za miejskie pieniądze na której przejazd tamowałyby szlabany i dodatku pobierana byłaby opłata?

Po wybudowaniu ulicy łączącej ul. Chodźki i ul. Szeligowskiego znikną bramki do pobierania opłat na pasie drogowym. Nie mamy wpływu na decyzje dotyczące opłat parkingowych na terenie prywatnym.

37. Co z placem Singera – dawniej jako plac Bieruta miał co prawda kiepskiego i źle kojarzącego się patrona ale przynajmniej wygląd miał estetyczny – pomnik utrzymane chodniki, a dziś to rozwalające się stare cokoły trawa i pozostałości nawierzchni i to blisko centrum miasta. Czy nie uważa Pan że plac ten powinien doczekać się zagospodarowania z wkomponowaniem w niego jakiegoś nowego pomnika lub reprezentacyjnej fontanny co dodałoby sporo uroku tej części miasta?

W granicach obszaru objętego uchwałą dotyczącą zagospodarowania obszaru Podzamcza znalazł się także teren Placu Singera wraz ze stanowiącymi jego oprawę urbanistyczno-architektoniczną budynkami przy ul. Podzamcze i Lwowskiej. Obszar był także objęty konkursem na zagospodarowanie Podzamcza. W wytycznych do konkursu teren Placu Singera został określony jako "obszar zieleni publicznej do zachowania i rewaloryzacji" i tak też obszar ten został ujęty w zwycięskiej pracy konkursowej, autorstwa zespołu pod kierunkiem dra inż. arch. Stanisława Lessaera. Szczegółowe rozwiązanie zagospodarowania Placu Singera powinno stać się tematem odrębnego zadania projektowego, już po opracowaniu i uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - tak, aby Plac Singera był odpowiednio powiązany urbanistycznie, architektonicznie i funkcjonalnie z całym obszarem Podzamcza.

Po uzyskaniu wymaganych uzgodnień projekt planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

38. Chciałbym zadać pytanie a propos dzielnicy Ponikwoda, mianowicie chodzi o stan dróg. Ul. Trześniowska jest w opłakanym stanie, tak samo ul. Paprociowa, Palmowa, Orzechowa. Dzielnica zaczyna być mocno zurbanizowana a dojazdu można powiedzieć, że tam nie ma. Bardzo przytłaczające jest też sąsiedztwo masztu telefonii komórkowej który sąsiaduje z działkami budowlanymi na wyciągnięcie ręki, a w planie zagospodarowania przestrzennego jest opis strefy domów rezydencjalnych i Strefy Ciszy M5 oraz pradolina Bystrzycy. Wiadomo mi że jest w tej chwili aktualizowany jest plan zagospodarowania tego terenu, może warto zająć się tymi niespójnościami, między rzeczywistością a planem zagospodarowania terenu?

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrazują postulowany docelowy sposób zagospodarowania, uwzględniają zatem także docelową obsługę komunikacyjną obszaru. Z uwagi na znaczny koszt inwestycji infrastrukturalnych realizowane są one sukcesywnie.
W przypadku uruchomienia procedury planistycznej związanej z opracowaniem, czy zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego każdy ma prawo złożyć wniosek do planu, a potem uwagę do projektu planu, toteż proponuję skorzystać z tej możliwości.

Wymienione ulice nigdy nie zostały wybudowane poza fragmentem ul. Trześniowskiej. Do czasu ich budowy nawierzchnie tych ulic są ulepszane materiałami pozyskiwanymi w czasie remontu ulic np. destrukt bitumiczny. Ulice te są corocznie poddawane zabiegom utrzymaniowym w celu zapewnienia przejazdu. W chwili obecnej zadania zostały wprowadzone do Wieloletniego Rejestru Zadań Inwestycyjno-Remontowych ZDiM i będą każdorazowo rozpatrywane przy tworzeniu budżetu lub jego zmianach, Zadanie "Kompleksowa realizacja infrastruktury drogowej na całej długości ul. Trześniowskiej” zostało zgłoszone do budżetu na rok 2013.

39. Jak i kiedy zostanie rozwiązany temat drogi serwisowej - dojazdowej do pozostałych po wysiedleniach posesjach przy ul Choiny? Budowana droga to ul. Do Dysa. Temat jest trudny ponieważ miasto od trzydziestu lat planowało budowę tej drogi... Wysiedlenia miały miejsce w 2008 roku ale miasto zapomniało wykupić gruntów pod drogę serwisową – dojazdową. Cenę za to ponoszą pozostali – niewysiedleni mieszkańcy tej okolicy. Składają się na tę cenę trudy dnia codziennego z wiązane z dostaniem się do własnego domu, do zakładu pracy (ludzie pracują, są płacone podatki).
Generalnie jest to skandal...cicho jest tylko dlatego, że dotknięci tym problemem ludzie – są starzy i schorowani i nie bardzo mają siłę i wiedzę żeby walczyć o swoje prawa.


Zostały już rozpoczęte prace przygotowawcze mające na celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej wspomnianych posesji. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego dla omawianego rejonu, dojazd do działek położonych przy ul. Choiny odbywać się będzie drogami dojazdowymi równoległymi do ul. Do Dysa. Wydział Geodezji już realizuje procedurę pozyskania gruntów pod pasy drogowe ulic stanowiących dojazd do przedmiotowych działek. Działanie to zostało zgłoszone do założeń budżetowych na 2013 r. Po zapewnieniu środków przygotowana zostanie dokumentacja i przeprowadzona procedura przetargowa w systemie zaprojektuj i wybuduj.

40. Jestem mieszkańcem Kalinowszczyzny i bardzo razi mnie problem ulicy Andersa, a mianowicie dwóch bardzo niebezpiecznych przejść dla pieszych. Wczoraj byłem świadkiem kolejnego już wypadku potrącenia pieszego przez kierowcę, a takie rzeczy dzieją się tutaj kilka razy do roku od wielu wielu lat. Czy jest szansa na poprawę tej sytuacji? Być może montaż sygnalizacji świetlnej bądź też fotoradarów lub czegoś innego co ratowałoby ludzkie życie.

Na ul. Andersa ustawiony jest maszt fotoradaru, ponadto nad nią przebiega wyremontowana w latach ubiegłych kładka dla pieszych, co jest rozwiązaniem bezpieczniejszym dla pieszych niż przejście w poziomie jezdni nawet wyposażone w sygnalizację.
  Edytuj ten wpis
Czytaj więcej o:
kkkk
generation_next
S Y L W E S T E R
(12) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

kkkk
kkkk (8 listopada 2012 o 08:09) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Pyt 36
Pan Prezydent nie wie o czym mówi. Teren na którym stoją bramki do pobierania opłat przy DSK jest terenem MIEJSKIM!!!!. moze Pan Prezydent sprawdzi w ewidencji gruntów!
Rozwiń
generation_next
generation_next (2 listopada 2012 o 18:52) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
[quote name='Ość' timestamp='1351773216' post='689163']
Myślę, że w bardzo wielu przypadkach te tzw buspasy tylko POGRSZĄ sytuację na jezdniach. Nie śpieszmy się do takowych, ostrożnie z nimi, bo w Lublinie na większości drogach PO PROSTU NIE MA JUŻ MIEJSCA na buspasy... Buspasy mają sens na w miarę szerokich i DŁUGICH ulicach! a nie na kretych i wąskich jak w Lublinie. Nie przyspieszy to znacznie ruchu, a ZABLOKUJE lub BARDZO utrudni jazdę na sporej liczbie ulic nnym użytkowników, konieczne staną sie objazdy itp - wprowadzi się chaos i dodatkowe utrudnienia... już lepszym rozwiązaniem było by wprowadzenie przepisu o BEZWZGLĘDNYM OBOWIAZKU UDZIELANIA PIERSZEŃSTWA podczas włączania się do ruchu, TAKŻE NA SKRZYŻOWANIACH - chodzi m.in. o lewoskręt, żeby z naprzeciwka nadjeżdżający mieli OBOWIAZEK przepuszczenia, itp dla autobusów komunikacji miejskiej... taką zmianę przepisów WARTO rozważyć!
A, żeby nie było, że... Wszem i wobec informuję: NIE MAM SAMOCHODU (problemy z oczami, więc nawet nie chcę mieć) i TYLKO z komunikacji miejskiej korzystam!
[/quote]

Propozycja ciekawa, ale wątpię aby była przetrzegana. Osobiście nic nie mam przeciwko indywidualnej wolności i wyboru sposobu przemieszczania się. Ale chyba każdy kto zna Lublin - wie i rozumie, że ani nawet budowa dodatowych pasów ruchu nie rozwiąże problemów komunikacyjnych Naszego Miasta. Tutaj jest poprostu za dużo samochodów. Rozumiem ludz spoza Lublina, którzy nie mają czym dojechać do pracy. Ale czy każdy musi mieć samochód (ta głupia moda nadal funkcjonuje?). Nie ma miejsca i nie będzie na drogach i parkingach dla takiej ilości blachosmrodów. Tak czy inaczej Miasto bedzie musiało wydać wojnę samochodom w centrum. Strefa płatnego Parkowania to dopiero początek. A buspasy jak najbardziej. Nie będzie żadnych nowych pasów na lubelskich ulicach. Po prostu istniejące zostaną inaczej oznakowane na potrzeby komunikacji miejskiej. Bo póki co ten stan nie może trwać w nieskończoność: nielazleżnie czy jedziesz własnym samochodem czy autobusem/trolejbusem stoisz w godzinach szczytowych w jednym wielkim korku. Zatem co to za wybór jesli wszyscy stoją zamiast jechać? Konsekwentne (choćby gorącym żelazem trzeba było karać) wprowadzenie buspasów i uprzywilejowanie komunikacji miejskiej to jest priorytet.
Rozwiń
S Y L W E S T E R
S Y L W E S T E R (1 listopada 2012 o 17:58) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Lublinianie kochani moi , nie pozwólcie robić z Siebie..."idiotów" . To, że Redakcja "Kurier Nielubelski" jest już mediami Prezydenta Zuka to ogólnie wiadomo , ale była nadzieja, że chociaż druga lubelska gazeta "Dziennik Wschodni" pozostanie wiarygodną gazetą dbającą o AUTORYTET swoich czytelników (?) . Niestety z przykrością stwierdzić należy, że Redakcja "DZ W" podobnie pozwala drwić ze swoich czytelników. Pełen nadziei zacząłem czytać pytania Czytelników i "odpowiedzi" Prezydenta Zuka i po kilku "odpowiedziach" Prezydenta zaprzestałem tego "prezydenckiego bełkotu" czytać (sic!!!) . Redakcja powinna zapoznać Prezydenta z charakterem gazety "DZ W" i poprosić Prezydenta aby na pytania Czytelników odpowiadał... krótko rzetelnie i prawdziwie . Tak się nie stało, i niestety Prezydent Zuk bez przeszkód postanowił robić Czytelników "DZ W" na tzw. "mikado". Jeżeli jest konkretne zapytanie MUSI BYĆ konkretna i jasna odpowiedż (!). Dlatego proponuje STOP PREZYDENCKIEGO BEŁKOTU !. W podpowiedzi dla nierozgarniętego Prezydenta ; zapoptrzebowania Mieszkańców Lublina winny być finansowane przez Lublin a nie przez biedne Gminy środowiskowe . Np. Lublinianie postulują połączenie z Lubelskim Zagłębiem Węglowym ŁĘCZNĄ , czy polączenie z przyszłą Dzielnicą Lublina ŚWIDNIK , czy też z trasą wiślaną NAŁĘCZÓW - KAZIMIERZ - PUŁAWY . W tym ostatnim przykładzie Lublin finansuje trasę... LUBLIN - NAŁĘCZÓW a reszte trasy wiślanej w finanse włączają się Urzędy miast Kazimierza i Puław . Ale reszte zapotrzebowań Mieszkańców Lublina należy finansować przez Lublin, bo finanse środowisk Gmin są BIEDNE i nie można obciążać tych Gmin zapotrzebowaniami Mieszkańców Lublina . Mieszkańcy Lublina na przykład chcą wiedzieć JAKI JEST BUDŻET MIASTA , ILE JEST W RATUSZU SPÓŁEK I FUNDACJI I ILE TE DODATKOWE "PODMIOTY" POCHŁANIAJĄ PIENIĘDZY Z BUDŻETU MIASTA ? . Wtedy będziemy posiadać orientacje ILOMA MILIONAMI DYSPONUJEMY DLA POTRZEB MIASTA LUBLINA !.
Rozwiń
Dawid
Dawid (1 listopada 2012 o 16:14) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Obrzydliwe jest to że w ogóle można coś takiego mówić. Jak można zmuszać kierowców do przesiadania się do komunikacji miejskiej zabierając jeden pas ruchu?! Kierowcy i tak płacą bardzo wysokie podatki, które powinny w większości iść na budowę dróg. Jeżeli MPK i ludzie z niej korzystający chcą buspasów niech podniosą cenę biletu do 5/10 pln i w taki sposób pozyskają pieniądze na ich budowę.
Rozwiń
gryzli
gryzli (1 listopada 2012 o 15:17) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
co do pytania nr 40

jestem za tym aby zlikwidować przejście dla pieszych na ul. Andersa, na wysokości ul. Tumidajskiego 20 i 22 !

kierowcy jadąc pod górę na zakręcie/łuku nie mają wystarczającej widoczności
do tego barierki/znaki itp. pierdoły na wysepkach są paranoją która także utrudnia widoczność
Rozwiń
Zobacz wszystkie komentarze (12)

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!