niedziela, 18 marca 2018 r.

Lublin

Prezydent Lublina o nowych przedszkolach i żłobkach

  Edytuj ten wpis
Autor: red

Czat z Krzysztofem Żukiem w redakcji Dziennika Wschodniego (Maciej Kaczanowski)
Czat z Krzysztofem Żukiem w redakcji Dziennika Wschodniego (Maciej Kaczanowski)

Druga część odpowiedzi prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka na pytania naszych Internautów zadane przed czatem w redakcji Dziennika Wschodniego.

11. Oświata – żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe:
a) wg doniesień prasowych Marszałek Województwa planuje gruntowny remont należącego do niego budynku po dawnej Izbie Dziecka przy ul. Uniwersyteckiej i adaptacji go na przedszkole, to miałoby być przeznaczone dla pracowników Jego Urzędu. Wiadomo już jednak, że nie będzie go sam prowadził. Według relacji mediów jest możliwość aby Urząd Marszałkowski przekazał Miastu Lublin już wyremontowany budynek z przeznaczeniem na miejskie przedszkole, dzięki czemu mogłyby z niego skorzystać również inne dzieci z Lublina, co przy niedoborze miejsc w przedszkolach sądzi Pan o takiej propozycji i czy będzie Pan zabiegał aby takie rozwiązanie doszło do skutku?

Wyjaśniamy wskazaną możliwość. Pamiętać też należy, że w 2013 roku oddamy budowane obecnie przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej.

b) po zakupie budynku pod nowe Przedszkole nr 85 deklarował Pan że rozpocznie starania w sprawie zakupu od deweloperów na podobnych zasadach budynków dla nowych przedszkoli w rejonie Sławina i os. Nałkowskich; co dzieje się w tych sprawach i kiedy można spodziewać się otwarcia tych przedszkoli?

W 2014 roku planowane jest utworzenie przedszkola przy szkole podstawowej w dzielnicy Sławin. Aktualnie Szkoła Podstawowa nr 14 zapewnia miejsca dla dzieci realizujących obowiązek przedszkolny w ramach jednego oddziału przedszkolnego. Rozważamy możliwość lokalizacji drugiego przedszkola na Sławinie przy współpracy z jednym z deweloperów.

c) co dzieje się w sprawie zapowiadanej budowy nowej szkoły podstawowej w rejonie Poręby i Węglinka którą miał wg Pana deklaracji postawić deweloper a miasto spłaciłoby budynek sukcesywnie przez kilka lat, kiedy możliwe jest uruchomienie tej szkoły?

W tej chwili budujemy szkołę podstawową w dzielnicy Sławin, zaś do kolejnej szkoły zlokalizowanej we wskazanym rejonie nadal nie mamy uzgodnień z deweloperami.

d) nie od dziś wiadomo o tym że pomimo oddania do użytku w niedługim czasie nowego budynku przy ul. Wolskiej dalej w mieście będzie brakować miejsc dla najmniejszych dzieci – w żłobkach, jest to pokłosiem polityki miasta w latach 90-tych kiedy w nierozsądny sposób zlikwidowano ponad połowę miejskich żłobków a z czasem budynki po większości z nich rozprzedano lub znacznie przebudowano. Jest jednak jeszcze jeden budynek który został w rękach miasta i nie został aż tak drastycznie przebudowany jak pozostałe – to budynek przy ul. Bolesława Chrobrego 18 w którym obecnie mieści się Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją” – również instytucja miejska, naprawdę miejsca dla dzieci w żłobkach są dużo ważniejsze od MDK – tym bardziej, że ten ma jeszcze drugą siedzibę przy ul. Grodzkiej a także może porozumieć się w sprawie pomieszczeń z innymi miejskimi instytucjami kulturalnymi np. Centrum Kultury, które po remoncie będzie miało większą niż wcześniej powierzchnię i to dość znacznie. Czy jest szansa że podejmie Pan starania aby budynek ten został ponownie adaptowany na żłobek i rozpoczął działalność jak najszybciej to tylko możliwe?

Budynek przy ul. Bolesława Chrobrego 18 został przekazany dla potrzeb działalności Młodzieżowego Domu Kultury w 1999 r. W tym czasie potrzeby lokalowe w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 były zaspokojone. Warto podkreślić, że w tamtym stanie prawnym żłobki funkcjonowały jako placówki oświatowe, stąd decyzja o kontynuowaniu w tym budynku działalności oświatowej i kulturalnej przez MDK "Pod Akacją" była jak najbardziej zasadna.

Aktualnie radykalnie zmieniły się przepisy w zakresie warunków pobytu dzieci w żłobkach, zwłaszcza w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci (przepisy dot. ochrony przeciwpożarowej i warunków sanitarnych). Dostosowanie budynku przy ul. B. Chrobrego do tych standardów wymagałoby znacznych nakładów finansowych, co w obecnej, trudnej sytuacji budżetowej byłoby zbyt dużym wyzwaniem dla Miasta.

W roku przyszłym oddany zostanie żłobek przy ul. Wolskiej na 160 miejsc. Prowadzone działania zmierzają nie tylko do zwiększenia liczby miejsc, ale też do poprawy jakości sprawowanej opieki i warunków lokalowych pobytu dzieci. Jednocześnie pragnę zapewnić, że w dalszym ciągu prowadzone będą działania zmierzające do zwiększenia liczby miejsc w żłobkach poprzez ich modernizację z zaangażowaniem środków z budżetu Miasta, jaki i wykorzystaniem środków z rządowego programu "Maluch". W wyniku takiej polityki zwiększyliśmy liczbę miejsc w żłobkach o ok. 70.

12. Co z przebudową skrzyżowania ulic Sulisławickiej, Przerwy-Tetmajera, Grochowskiego i Kossaka (to co prawda skrzyżowanie ulic o małym znaczeniu ale bez zapowiadanego tam już dość dawno ronda najdziwniejsze i najtrudniejsze do właściwej oceny w całym mieście)?

Wśród planowanych działań inwestycyjnych ustalone zostały priorytety. Jako pierwszy przebudowywany będzie podstawowy układ drogowy, dojazdy do obwodnicy, wewnętrzne ringi. Przebudowa skrzyżowania ulic Sulisławickiej, Przerwy-Tetmajera, Grochowskiego i Kossaka nie wymaga natychmiastowych działań. W chwili obecnej zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniego Rejestru Zadań Inwestycyjno-Remontowych ZDiM i będzie każdorazowo rozpatrywane przy tworzeniu budżetu lub jego zmianach.

13. Czy specjalne dopłaty do obiadów cateringowych w SP nr 46, a także zespołach szkół przy ul. Radzyńskiej, Tumidajskiego i Rzeckiego zamierza Pan utrzymywać na stałe czy też w miarę możliwości finansowych z czasem planuje Pan ponowne uruchomienie kuchni w tych placówkach?

Dopłaty do obiadów będą realizowane w sposób ciągły. Remonty kuchni we wspomnianych szkołach to koszt kilku milionów złotych. Wydatki na inwestycje w oświacie muszą być kontynuowane i priorytetyzowane, m.in. najważniejsze są dla nas termomodernizacje szkół i inwestycje w placówkach, którym grozi zamknięcie.

14. Co z zapowiadaną przez Pana likwidacją spółki miejskiej "Kamienice Miasta” sp. z o. o. i przekazania jej majątku do ZNK? Jak długo instytucje te będą się jeszcze dublować mimo że Kamienice nie robią nic więcej niż ZNK do pozyskania środków zewnętrznych na remonty?

Podjąłem próbę połączenia ZNK (po przekształceniu w spółkę) ze spółką Kamienice Miasta. Spotkało się to jednak z dezaprobatą społeczną.

15. W sytuacji nowej tzw. ustawy śmieciowej na spółce zajmującej się śmieciami można zarobić jeszcze więcej niż dotąd. Niektóre miasta po przetargach najpewniej obsługiwać będzie tylko firma komunalna, w Lublinie po haniebnych działaniach Rady Miejskiej w latach 90- tych MPO zostało sprzedane. Dziś po zachowaniu MPO Sita widać też, że komunalna spółka zajmująca się odpadami po prostu leży w interesie miasta i jego mieszkańców. Czy w związku z takim rozwojem sytuacji zamierza podjąć Pan działania mające na celu wykupienie lubelskiego MPO od firmy SITA i jego dalsze działanie jako miejska spółka z o. o.?

Nie zamierzamy kupować udziałów spółki MPO. Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach wymaga bowiem organizacji przetargu na wywóz odpadów.

16. Jedną z Pana obietnic wyborczych był remont al. Andersa na odcinku od Ronda Berbeckiego do ul. Mełgiewskiej – kiedy realnie można się spodziewać tego remontu ?

Jest wiele ulic których stan jest gorszy ich realizację planujemy w pierwszej kolejności. W roku bieżącym zostanie wykonany remont ścieżki rowerowej na tym odcinku ulicy.

17. Na kilku miejskich ulicach – Głębokiej, Wileńskiej, Bohaterów Monte Cassino, Armii Krajowej i Orkana znajdują się "lasy słupów” co szpeci strasznie miasto, a to dlatego że przy budowaniu kilka lat temu trakcji trolejbusowej w tych ulicach nie przeniesiono oświetlenia ulicznego na słupy trakcyjne i nie zlikwidowano starych słupów oświetleniowych (nomen omen często już będących w kiepskim stanie) – potem zapowiadano takie przeniesienie jednak "las” ten dalej szpeci Lublin kiedy więc realnie można spodziewać się przeniesienia w tych ulicach oświetlenia na słupy trakcyjne i usunięcie starych latarni?

Zrealizowana w roku 2007 inwestycja dotycząca budowy sieci trakcji trolejbusowej wzdłuż ulic: Roztocze - Orkana - Armii Krajowej - Bohaterów Monte Cassino - Wileńska - Głęboka ze względów formalnych (projekt unijny) nie objęła przebudowy oświetlenia. W roku bieżącym wraz z budową drugiego toru sieci trakcyjnej zostało przebudowane oświetlenie ul. Wileńskiej. W roku przyszłym wraz z budową trakcji zostanie przebudowane oświetlenie w rejonie skrzyżowania ulic: Armii Krajowej i Bohaterów Monte Cassino.

Przeniesienie oświetlenia na słupy trakcyjne na pozostałych fragmentach ulic wymaga przede wszystkim ułożenia kabli zasilających poszczególne słupy, oraz oczywiście montażu całego niezbędnego osprzętu i wyposażenia słupów oraz rozdzielni zasilających. Orientacyjny koszt przebudowy oświetlenia jest szacowany na kwotę 1.8 mln zł.

W chwili obecnej zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniego Rejestru Zadań Inwestycyjno-Remontowych ZDiM i będzie każdorazowo rozpatrywane przy tworzeniu budżetu lub jego zmianach.

18. Słupy trakcyjno – oświetleniowe na części ulic m. in. Al. Racławickich, Zamojskiej, Królewskiej, części Lipowej, al. Piłsudskiego, Al. Zygmuntowskich czy Drodze Męczenników Majdanka wyglądają okropnie – mają kilkadziesiąt lat i dosłownie się rozlatują a wymiana pojedynczych doprowadza do tego że na jednej ulicy jest nawet 4 różne typy słupów – kiedy słupy te zostaną gruntownie wymienione? Do tego słupy na al. Kraśnickiej są całe pordzewiałe i to na drodze wylotowej z miasta – kiedy zostaną w końcu odmalowane?

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie planuje w ramach środków pomocowych z Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 modernizację sieci trakcyjnej będącej własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (w tym: wymiana słupów, kabli zasilających, zwrotnic, a także likwidacja odciągów z budynków, na których zawieszona jest trakcja). Zakup nowych słupów jest sporym wydatkiem, jednakże słupy, które niezwłocznie wymagają wymiany, są sukcesywnie zastępowane nowymi.

19. Zbliża się 700-lecie miasta a tymczasem odcinek ulicy Lipowej nie będący obiektem remontu za środki Plazy kilka lat temu jest w opłakanym stanie – czy do czasu tej uroczystości uda się wyremontować tą ulicę wraz z zamontowaniem tak jak na pozostałej części słupów trakcyjno – oświetleniowych "stylizowanych” oraz położeniem nowego dywanika (raczej wystarczy sama wymiana warstwy ścieralnej) na krótkim odcinku ul. Krakowskie Przedmieście od 3 Maja do Lipowej?

Przebudowa ulicy Lipowej na tym odcinku została zgłoszona do projektu budżetu na 2013 rok.

20. Czy Lublin całkiem porzucił już plany "Lubelskiego Szybkiego Tramwaju” czy nadal planuje się utworzenie choć jednej takiej linii? Jeśli tak to jaki jest mniej więcej realny termin i czy miasto będzie się starać o pieniądze na ten cel z Unii Europejskiej?

Brak dzisiaj źródła finansowania takiego zadania. Rozwijamy natomiast komunikację trolejbusową ze środków UE.


>>> Zobacz także: Odpowiedzi prezydenta na pytania Czytelników - część I
  Edytuj ten wpis
Czytaj więcej o:
rupert
(1) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

rupert
rupert (25 października 2012 o 12:43) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Ot, takie pierdu, pierdu.
A co z remontem ul. Filaretów, który Pan Prezydent obiecał?
Miał być remont tej ulicy od ul. JP.II aż do ul. Głębokiej.
Czy Pan Prezydent już o tym zapomniał?
A wyborcy pamiętają...
Rozwiń
Zobacz wszystkie komentarze (1)

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!