wtorek, 20 lutego 2018 r.

Lublin

Wybieramy Człowieka Roku 2015. Koniec głosowania

Dodano: 13 listopada 2015, 16:02
Autor: kp

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2015, 14:42

W piątek o godz. 12 zakończyło się głosowanie w plebiscycie Człowiek Roku 2015 Dziennika Wschodniego.

Chcemy nagrodzić wybitne osobowości z naszego województwa w pięciu kategoriach: biznes, kultura, sport, działalność społeczna i zwykły bohater. W każdej zwycięży osoba, która zdobędzie największą liczbę głosów.

- Szukamy wyjątkowych ludzi wyróżniających się talentem, wiedzą, kreatywnością, przedsiębiorczością - mówi Krzysztof Wiejak, redaktor naczelny Dziennika Wschodniego. - Chcemy także nagrodzić zwykłych bohaterów, którzy wykazali się odwagą i często narażając własne życie nie zawahali się pomóc innym.

Głosowanie trwało do 27 listopada, do godziny 12. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali finałowej, która odbędzie się w pierwszej połowie grudnia.

JAK GŁOSOWAĆ?

Jeśli chcesz oddać głos na wybranego kandydata wyślij SMS pod numer 71466, w treści wpisując prefiks przyporządkowany do danej kategorii, a po kropce lub spacji numer kandydata:
• kategoria BIZNES – SMS o treści BIZNES. nr kandydata (np. BIZNES.99)
• kategoria KULTURA – SMS o treści KULTURA. nr kandydata (np. KULTURA.99)
• kategoria SPORT – SMS o treści SPORT. nr kandydata (np. SPORT.99)
• kategoria DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA – SMS o treści SPOLECZ. nr kandydata (np. SPOLECZ.99)
• kategoria ZWYKŁY BOHATER – SMS o treści BOHATER. nr kandydata (np. BOHATER.99)
Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną liczbę SMS. Koszt jednego SMS-a
wynosi 1,23 zł z VAT. Na Wasze głosy czekamy do 27 listopada 2015 do godz. 12 w południe

Sprawdź aktualny ranking:

Kategoria BIZNES

Kategoria KULTURA 

Kategoria SPORT 

Kategoria DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Kategoria ZWYKŁY BOHATER

Kategoria DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Kategoria BIZNES

Kategoria KULTURA

Kategoria ZWYKŁY BOHATER

Kategoria SPORT

Regulamin Plebiscytu CZŁOWIEK ROKU 2015

organizowanego przez corner media Sp. z o.o. wydawcę Dziennika wschodniego

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem plebiscytu Człowiek Roku 2015, zwanym w dalszej części regulaminu Plebiscytem, jest Corner Media Sp. z o.o., Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, wydawca „Dziennika Wschodniego”, zwane dalej Organizatorem
 2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę plebiscytu.

 

 • 2

Czas trwania plebiscytu

I etap

Czas zgłaszania kandydatów: 16 października – 2 listopada 2015

II etap

Głosowanie SMS: 13 – 27 listopada 2015 godz. 12 w południe

III etap

Wręczenie nagród, które nastąpi podczas Gali Finałowej, która odbędzie się w pierwszej połowie grudnia 2015

 

 • 3

Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w Plebiscycie

 

 1. W Plebiscycie mogą brać udział osoby zamieszkałe i działające na terenie woj. lubelskiego.
 2. Uprawnieni do zgłaszania kandydatów są: czytelnicy Dziennika Wschodniego oraz internauci w okresie 16 października – 2 listopada 2015. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data jego wpłynięcia do Organizatora na adres podany w § 1.
 • 4

Zasady zgłaszania

 

 1. Zgłoszenia kandydatów do tytułu Człowiek Roku przyjmowane są w 5 kategoriach: biznes, kultura, sport, działalność społeczna i zwykły bohater
 2. Zgłoszenia kandydatów do tytułu Człowiek Roku dokonuje się za pomocą kuponów zgłoszeniowych, drukowanych w Dzienniku Wschodnim. Zgłoszenia należy przesyłać na adres Organizatora: Dziennik Wschodni, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin – oprócz wypełnionego kuponu do zgłoszenia można dołączyć zdjęcie kandydata, z dopiskiem na kopercie „CZŁOWIEK ROKU 2015”. Wypełniony kupon musi być czytelnie podpisany i zawierać numer telefonu osoby zgłaszającej w celu możliwości dokonania weryfikacji zgłoszenia.
 3. Zgłoszenia można również przesyłać na adres mailowy promocja@dziennikwschodni.pl. W zgłoszeniu należy podać dane kandydata: imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy, kategorię, w której go nominujemy, a także krótkie uzasadnienie nominacji. Zdjęcie kandydata mile widziane. W tytule maila należy wpisać „CZŁOWIEK ROKU 2015”.
 4. Dołączone zdjęcia wszystkich zgłoszonych rolników zostaną opublikowane na łamach Dziennika Wschodniego oraz na stronie internetowej portalu www.dziennikwschodni.pl. Format zdjęć jest dowolny. Nadesłanych zdjęć nie zwracamy.
 5. Zgłoszenia za pomocą kuponów ważne są tylko, gdy kupon wypełniony jest czytelnie z czytelnym podpisem kandydata i zawiera zgodę na udział w plebiscycie i publikację zdjęć. Zdjęcia przesłane w formie elektronicznej oraz zgłoszenia będą akceptowane pod warunkiem nadesłania kuponu zgłoszeniowego w formie papierowej lub elektronicznej. Brak kuponu spowoduje nie przyjęcie zgłoszenia. Zdjęcia w formie elektronicznej proszę przesyłać na adres: promocja@dziennikwschodni.pl

 

 • 5

Zasady głosowania

 

 1. Głosowanie w plebiscycie Człowiek Roku 2015 odbywa się za pośrednictwem SMS-ów i potrwa od 13 do 27 listopada 2015 godz. 12 w południe. SMS-y należy przesłać na nr 71466 w treści wpisując prefiks przyporządkowany do danej kategorii, a po kropce lub spacji numer kandydata:
 • kategoria BIZNES – SMS o treści BIZNES. Nr kandydata (np. BIZNES.99)
 • kategoria KULTURA – SMS o treści KULTURA. Nr kandydata (np. KULTURA.99)
 • kategoria SPORT – SMS o treści SPORT. nr kandydata (np. SPORT.99)
 • kategoria DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA – SMS o treści SPOLECZ. Nr kandydata (np. SPOLECZ.99)
 • kategoria ZWYKŁY BOHATER – SMS o treści BOHATER. Nr kandydata (np. BOHATER.99)
 1. Koszt jednego SMS-a wynosi 1,23 zł z VAT. Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną liczbę SMS-ów
 2. W celu ułatwienia głosowania, poszczególnym kandydatom biorącym udział w plebiscycie zostaną przydzielone numery porządkowe.
 3. Wysłanie SMS-a zgodnego ze wzorem podanym w paragrafie 7 punkcie 1 niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem.
 4. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od podanego w paragrafie 7 punkcie 1 wzoru SMS (nie dotyczy numerów kandydatów) nie zostaje on uwzględniany.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy treść SMS-a jest wadliwa z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie dotrą do organizatora z przyczyn nieleżących po jego stronie.
 7. Uczestnik plebiscytu poprzez wysłanie SMS-a z głosem na wybraną osobę, zamawia wiadomość informacyjno-reklamową sponsora plebiscytu i/lub partnerów reklamowych organizatora. Wysyłanie wiadomości może być zablokowane po wysłaniu e-maila na adres promocja@dziennikwschodni.pl. W treści maila należy podać swój nr telefonu i zgłosić prośbę odnośnie usunięcia tego nr z bazy.

 

 

 • 6

Wybór Człowieka Roku 2015

 

 1. Tytuł Człowieka Roku 2015 w poszczególnych kategoriach przyznamy w oparciu o głosy czytelników oddawane za pomocą smsów. Wygrają osoby, które w otrzymają najwięcej głosów w swojej kategorii.
 2. Kapituła konkursu, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora przyzna osobne wyróżnienie. Wybór zostanie dokonany spośród wszystkich kandydatów biorących udział w konkursie
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się w pierwszej połowie grudnia 2015

 

 • 7

Nagrody dla laureatów

 

 1. Zwycięzcy plebiscytu Człowiek Roku 2015 (wybrani zarówno w drodze głosowania SMS jak i decyzją kapituły) otrzymają:
  • pamiątkowy grawerton
  • pakiet weekendowy dla 2 osób w Pensjonacie Kazimierskim w Kazimierzu Dolnym (w skład pakietu wchodzi: 1 doba hotelowa w pokoju 2 osobowym, śniadanie oraz dostęp do strefy relaksu sauny, łaźni i jacuzzi). Termin wykorzystania nagrody upływa 31 marca 2016 roku
 2. Uroczyste wręczenie nagród laureatom Plebiscytu nastąpi w pierwszej połowie grudnia 2015 r. O miejscu i dacie uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie przez Organizatorów
 3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo zamiany wygranej nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inne przedmioty.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli nagród w plebiscycie w miarę pozyskiwania sponsorów
 5. Podatek od nagród pokrywa zdobywca nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 • 8

Informacja o plebiscycie

 

Wszelkie informacje na temat plebiscytu zamieszczone zostaną na łamach Dziennika Wschodniego oraz na stronie Organizatora, tj. www.dziennikwschodni.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 46 26 835.

 • 10

Postanowienia końcowe

 

 1. Deklarując wzięcie udziału w plebiscycie, w sposób przewidziany niniejszym regulaminem, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, w tym na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Organizatora i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Nadawca SMS-a staje się automatycznie uczestnikiem Plebiscytu.
 3. Oddanie głosu przez uczestnika Plebiscytu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu
 4. Uczestnik plebiscytu poprzez wysłanie SMS-a zamawia wiadomość informacyjno-reklamową organizatora, sponsora plebiscytu i lub partnerów reklamowych organizatora. Wysyłanie wiadomości na dany numer telefonu może być zablokowane po wysłaniu e-maila na adres promocja@dziennikwschodni.pl w tytule wiadomości stop + numer telefonu.
 5. Biorąc udział w Plebiscycie uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu plebiscytu Człowiek Roku 2015 i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 6. Biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przeze niego danych osobowych w celach marketingowych przez Corner Media Sp. z o.o.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych, zdjęć i innych informacji o zwycięzcach Plebiscytu jak również wywiadów z nimi na łamach prasy oraz w Internecie.
 8. Postanowienia niniejszego regulaminu Plebiscytu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu.
 9. Organizator Plebiscytu ma prawo wykluczyć Uczestnika Plebiscytu w przypadku nie przestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.
Czytaj więcej o: Człowiek Roku
Gość
Gość
Marcin
(15) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

Gość
Gość (29 listopada 2015 o 15:08) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Widzę że żeby wygrać ten plebiscyt nie trzeba wcale być zasłużonym bo wystarczy mieć kupę kasy i słać smsy i sprawa załatwiona oganizatorzy zarobili my straciliśmy i jest git Panowie organizatorzy w następnym plebiscycie nie udostępniajcie tzw Rankingu kto ile już ma głosów i zróbcie tak aby z jednego telefonu mógł być wysłany jeden tylko SMS i zobaczycie czy zarobicie tyle co ostatnio Pozdrawiam Cwaniaków
Rozwiń
Gość
Gość (28 listopada 2015 o 19:09) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Żałuję Jakub Piątek moim faworytem i nic i mało głosów ale życzę dalszych osiągnąć jemu w zawodach
Rozwiń
Marcin
Marcin (28 listopada 2015 o 17:07) 0
Zaloguj się, aby oddać głos

Co on takiego zrobił? Pomógł bocianowi? Znam innego chłopaka, który pomagał innym zwierzętom i nikt go w telewizji nie widział. Zdania na ten temat nie zmienię.

Rozwiń
Gość
Gość (27 listopada 2015 o 21:16) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Można zagłosować na siebie, czy do wyboru są tylko krewni i znajomi królika?
Rozwiń
Gość
Gość (24 listopada 2015 o 19:49) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
A ja myslała że Jakub Piątek wygra, rajd dekar i wiele innych:(
Rozwiń
Zobacz wszystkie komentarze (15)

Pozostałe informacje

komentarze (0)0
polubienia (0)0
19-02-2018

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!