niedziela, 18 marca 2018 r.

Lublin

Zobacz budowę S17 z lotu ptaka (wideo)

  Edytuj ten wpis
Dodano: 13 listopada 2012, 09:54
Autor: (p.p.)

Budowa S17 z lotu ptaka (GDDKiA Lublin)
Budowa S17 z lotu ptaka (GDDKiA Lublin)

Pięć filmów z budowy drogi ekspresowej S17 zrealizowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zobacz prace z lotu ptaka. Filmy zostały nakręcone 10 listopada.

S17 Kurów - Lublin - Piaski. Odcinek w. Sielce - w. Bogucin– 23 km (łącznie 34,4 km z infrstukturą – drogi dojazdowe, poprzeczne, węzły, skrzyżowania).

Przebieg drogi: trasa prowadzona jest po nowym przebiegu w stosunku do istniejącej drogi krajowej nr 12/17, po jej północno-wschodniej stronie. Początek trasy dowiązany jest do istniejącej DK17 w miejscowości Sielce (docelowo połączenie z S12), a koniec za przecięciem z istniejącą drogą krajową nr 12/17 w m. Bogucin (gm. Garbów).

Podstawowe parametry techniczne: klasa drogi S 2/2 (docelowo S 2/3), szerokość pasa ruchu – 3,5 m, szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m, podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 12 m.

Obiekty inżynierskie: Wybudowanych zostanie 20 obiektów inżynierskich tym siedem mostów, trzynaście wiaduktów drogowych, 29 przejść dla zwierząt oraz płazów (samodzielne i zespolone z obiektami inżynierskimi lub przepustami) oraz przepusty.

Węzły: Sielce – na przecięciu z projektowaną drogą ekspresową S12 (odc. Puławy – węzeł Sielce) i istniejącą DK17; Kurów – na przecięciu z drogą powiatową nr 1514L; Przybysławice – na przecięciu z planowanym przedłużeniem drogi wojewódzkiej nr 826; Bogucin – na przecięciu z istniejącą DK12/17.

Miejsca Obsługi Podróżnych: Markuszów Północ (pierwszy etap budowy MOP III, obejmujący zakres w standardzie MOP I, docelowo stacja paliw, stanowiska obsługi pojazdów, urządzenia gastronomiczno-handlowe oraz obiekty noclegowe) przy jezdni w kierunku Warszawy. Markuszów Południe (pierwszy etap budowy MOP II, obejmujący zakres w standardzie MOP I – stanowiska postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych, ławki i stoły, urządzenia sanitarne; MOP II dodatkowo stacja paliw, stanowiska obsługi pojazdów i urządzenia gastronomiczno-handlowe) przy jezdni w kierunku Lublina.

Ochrona środowiska: budowa ekranów akustycznych (łączna długość ok. 10,2 km), przejść dla zwierząt dużych (3 szt.), średnich (4 szt.), małych (15 szt.) i płazów (7 szt.) oraz szczelnego systemu odwodnienia (o łącznej długości 16,48 km, wraz z dwunastoma zbiornikami retencyjnymi i siedmioma infiltracyjnymi) ze względu na lokalizację inwestycji na obszarze zbiornika wód podziemnych. Nasadzenia drzew i krzewów.

S17 Kurów - Lublin - Piaski. Odcinek w. Dąbrowica - w. BogucinDługość – 7,7 km (łącznie 8,7 km z infrstukturą – drogi dojazdowe, poprzeczne, węzły, skrzyżowania).

Przebieg drogi: Trasa prowadzona jest po nowym przebiegu w stosunku do istniejącej drogi krajowej nr 12/17, po jej po-łudniowo-zachodniej stronie. Początek trasy nawiązuje do jej zakończenia w zadaniu nr 1; znajduje się za przecięciem z istniejącą drogą krajową nr 12/17 w m. Bogucin. Odcinek trasy objęty zadaniem nr 2 kończy się za węzłem Dąbrowica w kierunku węzła Lubartów, za przecięciem z istniejącą drogą krajową nr 12/17 w m. Barak.
Od strony węzła Dąbrowica w kierunku miasta w ramach tego zadania zostanie zrealizowany fragment dojazdu do al. Soli-darności w Lublinie (droga klasy GP).

Podstawowe parametry techniczne: klasa drogi S 2/2 (docelowo S 2/3), szerokość pasa ruchu – 3,5 m, szerokość pasa

Obiekty inżynierskie: budowa dziewięciu obiektów, w tym jednego mostu i ośmiu wiaduktów oraz trzynastu przejść dla zwierząt oraz płazów (samodzielne i zespolone z obiektami inżynierskimi lub przepustami).

Węzły: Dąbrowica– na przecięciu z projektowaną drogą ekspresową S19 relacji Białystok–Rzeszów oraz dojazdem do Al. Solidarności w Lublinie (droga klasy GP).

Ochrona środowiska: budowa ekranów akustycznych (o łącznej długości 7,5 km), przejść dla zwierząt średnich (3 szt.) i małych (7 szt.), przejść dla płazów (3 przepusty) oraz szczelnego systemu odwodnienia (o łącznej długości 17,6 km) ze względu na lokalizację inwestycji na obszarze zbiornika wód podziemnych. Nasadzenia drzew i krzewów.
W ramach tego zadania realizowany będzie również odcinek 2a – budowa drogi krajowej klasy GP, odcinek węzeł Dąbrowica – granica administracyjna miasta Lublin o długości ok. 2 km. 24 maja 2007 r. Oddział GDDKiA w Lublinie podpisał porozumienie z Prezydentem Miasta Lublin w sprawie jego wspólnej realizacji. Zadanie podzielono na dwie części:
I część – odcinek węzeł Dąbrowica – granica administracyjna miasta Lublin, planowany do realizacji przez GDDKiA; II część: granica administracyjna miasta Lublin – skrzyżowanie al. Solidarności z al. Warszawską, realizowany przez miasto Lublin.

S17 Kurów - Lublin - Piaski. Odcinek w. Lubartów - w. DąbrowicaDługość – 10,2 km (łącznie 27,3 km z infrstukturą – drogi dojazdowe, poprzeczne, węzły, skrzyżowania).

Przebieg drogi: Trasa prowadzona jest po nowym przebiegu w stosunku do istniejącej drogi krajowej nr 12/17. Początek trasy nawiązuje do jej zakończenia wg zadania nr 2; znajduje się za węzłem Dąbrowica w kierunku węzła Lubartów, za przecięciem z istniejącą drogą krajową nr 12/17 w m. Barak. Koniec trasy znajduje się za węzłem Lubartów w kierunku węzła Włodawa. Od węzła Dąbrowica do węzła Lubartów droga posiada wspólny przebieg z projektowaną drogą ekspresową S19 i jednocześnie stanowi fragment obwodnicy miasta Lublina (od strony północnej).

Podstawowe parametry techniczne: klasa drogi S 2/2 (docelowo S 2/3), szerokość pasa ruchu – 3,5 m, szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m, podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 12 m.
Obiekty inżynierskie: 17 obiektów, w tym 14 wiaduktów drogowych, trzy kładki dla pieszych, osiem przejść dla zwierząt (samodzielne i zespolone z obiektami inżynierskimi lub przepustami), przepusty.

Węzły: Jakubowice – na przecięciu z przełożoną drogą wojewódzką nr 809 klasy GP w kierunku Lublina (do ul. Poligonowej), Lubartów– na przecięciu z projektowaną drogą ekspresową S 19 relacji Białystok–Rzeszów i planowaną drogą krajową klasy GP w kierunku Lublina (do al. Spółdzielczości Pracy).

Ochrona środowiska: Budowa ekranów akustycznych (łącznie ok. 13,6 km), przejść dla zwierząt średnich (3 szt.) i małych (5 szt.) oraz szczelnego systemu odwodnienia (o łącznej długości ok. 13,5 km) ze względu na lokalizację inwestycji na obszarze zbiornika wód podziemnych. Nasadzenia drzew i krzewów.
W ramach zadania realizowany będzie również odcinek 3a – przebudowa drogi krajowej nr 19 klasy GP: węzeł Lubartów – granica administracyjna miasta Lublin o długości ok. 1,6 km.
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz miasto Lublin zbudują dojazd do węzła Jakubowice zapewniający połączenie z drogą wojewódzką nr 809 oraz ul. Poligonową.

S17 Kurów - Lublin - Piaski. Odcinek w. Witosa - w. LubartówDługość – 12,8 km (łącznie 19,1 km z infrstukturą – drogi dojazdowe, poprzeczne, węzły, skrzyżowania).

Przebieg drogi: Trasa prowadzona jest po nowym przebiegu w stosunku do istniejącej drogi krajowej nr 12/17. Początek trasy nawiązuje do jej zakończenia wg zadania nr 3; znajduje się za węzłem Lubartów w kierunku węzła Włodawa. Koniec za węzłem Witosa, w miejscu gdzie projektowana trasa drogi ekspresowej S17 włącza się do istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 12/17 na odcinku Lublin – Piaski, przebudowywanej do parametrów drogi ekspresowej w ramach zadania nr 5.

Podstawowe parametry techniczne: klasa drogi S 2/2 (docelowo S 2/3), szerokość pasa ruchu – 3,5 m, szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m, podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 12 m.

Obiekty inżynierskie: Budowa jedenastu obiektów inżynieryjnych, w tym: ośmiu wiaduktów drogowych, estakady o długości blisko 1 km nad doliną rzeki Bystrzyca i dwóch kładek dla pieszych. Ponadto zrealizowanych zostanie dziesięć przejść dla zwierząt (samodzielne i zespolone z obiektami inżynierskimi lub przepustami).

Węzły: Włodawa – na przecięciu z istniejącą drogą krajową nr 82, Mełgiewska – na przecięciu z projektowaną po nowym śladzie ulicą Mełgiewską, Witosa – na przecięciu z planowaną ulicą "Projektowaną”, klasy G (stanowiącą połączenie al. Witosa w Lublinie z al. Lotników Polskich w Świdniku).

Ochrona środowiska: Z uwagi na przejście inwestycji przez dolinę rzeki Bystrzyca w sąsiedztwie Obszaru Natura 2000 projektowana droga zostanie poprowadzona estakadą nad całą doliną. Z uwagi na kolizję z rośliną chronioną (goździk pyszny) do-konano przesadzenia jej osobników na nowe stanowisko. Budowa ekranów akustycznych (o łącznej długości ok 5,1 km), przejść dla zwierząt dużych (1 szt.), średnich (1 szt.) i małych (8 szt.) oraz szczelnego systemu odwodnienia ze względu na lokalizację inwestycji na obszarze zbiornika wód podziemnych. Nasadzenia drzew i krzewów.

S17 Kurów - Lublin - Piaski. Odcinek w. Witosa - obwodnica Piask
Długość – 13,1 km (łącznie 33 km z infrstukturą – drogi dojazdowe, poprzeczne, węzły, skrzyżowania).

Przebieg drogi: Planowana trasa ekspresowa S17 pokryje się na znacznym odcinku z przebiegiem obecnej DK17(12). Powstanie nowy dojazd do Świdnika od al. Witosa w Lublinie (ul. "Projektowana”, klasy G) do al. Lotników Polskich w Świdniku.

Podstawowe parametry techniczne: klasa drogi S 2/2 (docelowo S 2/3), szerokość pasa ruchu – 3,5 m, szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m, podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 12 m.
Obiekty inżynierskie: Budowa 15 obiektów inżynieryjnych, w tym czterech mostów, pięciu wiaduktów, sześciu kładek dla pieszych oraz przebudowa trzech istniejących mostów.

Węzły: Świdnik – na przecięciu ulicy Kusocińskiego z DK12/17.

Miejsca Obsługi Podróżnych: Wierzchowiska Drugie (pierwszy etap budowy MOP III, obejmujący zakres w standardzie MOP I stanowiska postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych, ławki i stoły, urządzenia sanitarne. Docelowo stacja paliw, stanowiska obsługi pojazdów, urządzenia gastronomiczno-handlowe oraz obiekty noclegowe), Bystrzejowice (pierwszy etap budowy MOP III, obejmujący zakres w standardzie MOP I stanowiska postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych, ławki i stoły, urządzenia sanitarne. Docelowo stacja paliw, stanowiska obsługi pojazdów, urządzenia gastronomiczno-handlowe oraz obiekty noclegowe).

Ochrona środowiska: Budowa ekranów akustycznych (o łącznej długości ok. 19 km), dwóch przejść dla zwierząt małych oraz szczelnego systemu odwodnienia (o długości ok. 14,9 km) z 20 zbiornikami retencyjno-infiltracyjnymi ze względu na lokalizację inwestycji na obszarze zbiornika wód podziemnych. Nasadzenia drzew i krzewów.
  Edytuj ten wpis
Czytaj więcej o:
kiks
Nabuchodonozor
Coty
(8) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

kiks
kiks (13 listopada 2012 o 22:14) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
[quote name='Nabuchodonozor' timestamp='1352815740' post='692879']
Masz pokazane z lotu ptaka co się buduje - a ty nie widzisz.....
Zgłoś się do lekarza...
[/quote]
Moze jeszcze do takiego jak ty ? hehehe
Czlowieku skozystaj z nowo wybudowanego lotniska i obejrzyj sobie gdzie reszta swiata gdzie tuskenistan.
23 lata od 1989,
skoro jest tak dobrze to dlaczego jest 13% bezrobotnych przy sredniej (kto ja ma?) placy 500 euro na lapke jak nawet min w grecji to 800euro ,
jeszcze ze 2mln niby rolnikow i 3 mln zagranica. Ludnosci niby tyle samo a rak do pracy za duzo ???? ROZWOJ i w tuskenistan budowie, jak teatr w lublinie.

A ty widzisz expresowke do warszawy a wlasciwie do kurowa pod warszawa a dokladnie to 40km od lublina.
Ogladnij co zli z pzpr wybudowali przez ostatnie 23 lata swoich rzadow (a byly to beznadziejne rzady, niby) i porownaj mozliwosci techniczne jakie sa teraz i dojc do wnioskow o ile potrafisz.
Czy to jest rozwoj czy stanie w miejscu (na dzisiejsze czasy expresowka miedzy wiekszymi miastami europejskimi to standart, lub autostrada)
To co uzywamy do dzis to lata giekowskich drogowych inwestycji. LATA 70-80 a jest rok 2012 !!!!!!
I nie biadol ze kasy brak, brakuje tylko checi i odpowiednich ludzi na wlasciwych miescach.
PS.
Za komuny bez komputerow, biurokracja liczyla sobie 120 tys TERAZ JEST 600 TYS !!!!!
Rozwiń
Nabuchodonozor
Nabuchodonozor (13 listopada 2012 o 15:09) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
[quote name='kiks' timestamp='1352807660' post='692827']
propaganda jak za pzpr, a to tylko Tuskenistan.Tu sie nic niebuduje, tylko sprzedaje i likwiduje.
3 mln mlodych ludzi musialo wyjechac, starsi zaczna niedlugo powoli odchodzic..i bedzie OWOC.

straconych 5 lat, chyba osobom kreatywnym nietrzeba tlumaczyc ile mozna zrobic/wypracowac w takim okresie czasu. A tuskenistan sie cofa, nawet niestoi w miescu.Cofa sie
[/quote]

Masz pokazane z lotu ptaka co się buduje - a ty nie widzisz.....
Zgłoś się do lekarza...
Rozwiń
Coty
Coty (13 listopada 2012 o 14:00) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Pochwal się nam co ty zrobiłeś w tym czasie...
Rozwiń
kiks
kiks (13 listopada 2012 o 12:54) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
propaganda jak za pzpr, a to tylko Tuskenistan.Tu sie nic niebuduje, tylko sprzedaje i likwiduje.
3 mln mlodych ludzi musialo wyjechac, starsi zaczna niedlugo powoli odchodzic..i bedzie OWOC.

straconych 5 lat, chyba osobom kreatywnym nietrzeba tlumaczyc ile mozna zrobic/wypracowac w takim okresie czasu. A tuskenistan sie cofa, nawet niestoi w miescu.Cofa sie
Rozwiń
Tadeusz
Tadeusz (13 listopada 2012 o 11:19) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Dlaczego bezmyślnie przepisujecie stare wiadomości z wiosny tego roku.
Jest połowa listopada 2012 r., a wy w dzisiejszym artykule piszecie m.in. :
w tekście dot. odcinka w. Lubartów - w. Dąbrowica " ....., obecny etap - przetarg, 14 lipca nastąpi otwarcie ofert."
w tekście dor. odcinka w. Witosa - w. Lubartów "....., obecny etap - do końca czerwca zostaną wysłane zaproszenia przetargowe do wykonawców."

Zresztą wszystko, jak już wspomniałem, jest nieaktualne bo po prostu zerżnięte stare wiadomości.

Pozdrawiam rzetelność!!!
Rozwiń
Zobacz wszystkie komentarze (8)

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!