wtorek, 20 lutego 2018 r.

Magazyn

Następcę abp. Życińskiego wybiorą w Stolicy Apostolskiej

  Edytuj ten wpis
Dodano: 24 lutego 2011, 12:10

Następcę zmarłego metropolity lubelskiego wskaże papież Benedykt XVI spośród trzech kandydatur, wyło
Następcę zmarłego metropolity lubelskiego wskaże papież Benedykt XVI spośród trzech kandydatur, wyło

Rozmowa z ks. dr. hab. Mirosławem Sitarzem, kierownikiem Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

W ubiegłą sobotę pożegnaliśmy abp. Józefa Życińskiego. Następcę zmarłego metropolity lubelskiego wskaże papież Benedykt XVI spośród trzech kandydatur, wyłonionych w długiej procedurze.

Jak zaczyna się proces wyboru arcybiskupa w diecezji?

– Proces wyboru nowego arcybiskupa zaczyna się od sporządzenia listy nazwisk osób zdolnych do pełnienia urzędu biskupa, która raz na trzy lata jest przesyłana do Stolicy Apostolskiej.

Podmiotami kompetentnymi do sporządzenia listy kandydatów zdatnych na urząd biskupa są: biskupi danej prowincji kościelnej, czyli w sytuacji metropolii lubelskiej: także biskupi z diecezji sandomierskiej i siedleckiej, oraz konferencja biskupów.

Na taką listę mogą być wpisani nie tylko kapłani diecezjalni, ale również członkowie instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.

Sporządzenie listy winno być dokonane na podstawie konsultacji wspólnej na posiedzeniu biskupów i tajnej, tzn. że ci, którzy byli pytani, są zobowiązani do zachowania sekretu papieskiego.

Na listę mogą zostać wpisani tylko ci kandydaci, którzy spełniają wymogi określone przez prawo.

Prawodawca w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. stawia kandydatom do biskupstwa następujące wymagania: powinien odznaczać się niezachwianą wiarą, dobrymi obyczajami, pobożnością, gorliwością, pasterską mądrością, roztropnością i ludzkimi cnotami, które czynią go odpowiednim do wypełniania zleconego mu urzędu, o który chodzi.

Następnie dobrą opinią, powinien mieć przynajmniej 35 lat, być kapłanem przez minimum 5 lat.

Powinien posiadać doktorat lub licencjat z Pisma Świętego, teologii lub prawa kanonicznego uzyskany w instytucie studiów wyższych, zatwierdzony przez Stolicę Apostolską lub prawdziwą biegłość w tych dyscyplinach. Ostateczny osąd, co do zdatności kandydata, należy do Stolicy Apostolskiej.

Czy swoje propozycje na listę mógł także wprowadzać zmarły abp Józef Życiński? Czy jest możliwa taka sytuacja, że jego następcą będzie duchowny wskazany właśnie przez abp. Życińskiego?

– Jako biskup tarnowski, a następnie jako metropolita lubelski, abp Życiński miał obowiązek uczestniczyć w konsultacji na ten temat i w sporządzaniu takich list oraz opiniować poszczególnych kandydatów.

Natomiast desygnowanie swojego następcy jest mało prawdopodobne. Gdyby nawet taki fakt miał miejsce, to nie wiąże papieża, ponieważ obowiązuje powszechnie przyjęta zasada w tradycji Kościoła łacińskiego, że papież swobodnie mianuje biskupów.

Czy można zapoznać się gdzieś z taką listą? Kto ma do niej dostęp?

– Nie, nie można. Lista taka jest sporządzana i przechowywana sub secreto. Dostęp do niej ma legat papieski oraz Kongregacja ds. Biskupów i Sekretariat Stanu w Stolicy Apostolskiej.

O jakie sprawy może pytać legat papieski w trakcie procesu informacyjnego?

– Zestaw pytań jest przygotowany przez Stolicę Apostolską. Proces informacyjny ma dać odpowiedź nie tylko na pytanie, czy kandydat nadaje się na urząd biskupa, ale który z nich jest najbardziej odpowiedni do posługi w konkretnej diecezji.

Który z kandydatów posiada najwyższe predyspozycje do sprostania zadaniom stawianym w archidiecezji lubelskiej – czyli jako arcybiskup, metropolita, a także Wielki Kanclerz KUL.

Nuncjusz ma obowiązek zbadać, co odnośnie kandydatów na urząd metropolity sugerują biskupi z tej prowincji, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, a także powinien wysłuchać zdania niektórych spośród członków kolegium konsultorów i kapituły katedralnej w archidiecezji lubelskiej.

Jeśli uzna to za stosowne, może również pytać innych duchownych z diecezji i zakonników oraz wiernych świeckich odznaczających się mądrością.

Czy proces informacyjny powinien być przeprowadzony w określonym terminie?

– Proces powinien zostać przeprowadzony starannie i odpowiedzialnie. Dlatego Kodeks Prawa Kanonicznego nie określa jego czasowych ram. Zwykle trwa on kilka miesięcy.

Jakie są dalsze czynności po przeprowadzeniu takiego procesu?

– Proces ten kończy się przesłaniem materiałów do Stolicy Apostolskiej. Materiały te analizuje Kongregacja ds. Biskupów i Sekretariat Stanu. Po zapoznaniu się z nimi nazwiska trzech kandydatów są przekazywane papieżowi, który mianuje spośród nich biskupa danej diecezji.

Czy wierni lub władza państwowa mają szansę wpłynąć na decyzję papieża, jeśli np. uważają, że osoba skierowana do kierowania archidiecezją nie jest według nich odpowiednia?

– Zarówno mianowanie, jak i odwoływanie biskupów należy wyłącznie do Stolicy Apostolskiej. Władza państwowa w odpowiednim czasie poprzedzającym ogłoszenie nominacji, otrzymuje do poufnej wiadomości nazwisko nominata. Władza mogłaby interweniować tylko wówczas, gdyby Stolica Apostolska chciała mianować w Polsce biskupa, który nie posiada obywatelstwa polskiego.

Czy arcybiskupem może zostać ktoś z obecnych biskupów w naszej archidiecezji?

– Nie ma prawnych przeciwwskazań, aby któryś z biskupów pomocniczych archidiecezji lubelskiej został mianowany arcybiskupem lubelskim.

Papież może swobodnie mianować arcybiskupa, zarówno spośród listy kandydatów na urząd biskupa, jak i spośród posiadających już sakrę biskupią. Bardzo często Biskup Rzymu na metropolitę mianuje biskupa, który zdobył już doświadczenie w kierowaniu diecezją.

Jak wygląda sam proces objęcia arcybiskupstwa przez nowego metropolitę?

– Biskup diecezjalny powinien objąć swoją diecezję w kanoniczne posiadanie w ciągu czterech miesięcy od otrzymania pisma apostolskiego – gdy nie ma jeszcze sakry biskupiej, zaś w ciągu dwóch miesięcy od jego otrzymania – gdy jest już biskupem.

Biskup kanonicznie obejmuje diecezję, gdy złoży wyznanie wiary i przedstawi apostolskie pismo kolegium konsultorów, w obecności kanclerza kurii, który sporządzi odpowiedni akt.

Z kolei w sposób liturgiczny biskup obejmuje diecezję, gdy powyższe wydarzenie kanoniczne dokonuje się w kościele katedralnym w obecności duchowieństwa i wiernych świeckich z zachowaniem odpowiednich ceremonii.

To liturgiczne objęcie diecezji, zwane ingresem, jest zalecane, ale nie jest konieczne.
  Edytuj ten wpis
Czytaj więcej o:
Bet Anka
wierny
ktosik
(5) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

Bet Anka
Bet Anka (27 lutego 2011 o 09:14) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
[color="#0000FF"]RÓWNI I RÓWNIEJSI:

KZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ ORGANISTÓW prowadzący w internecie AKADEMIĘ SZTUK CUDOWNYCH z katedrą SŁOWEM MALOWANE i cyklem Z CZEGO ŚMIEJĄ SIĘ POLACY oraz faKULtetem Axcelencja Pedoł nigdy nie pozostawał obojętnym na sprawy Kościelne wyglądające w świetle wia(g)ry niczym parowóz w zestawieniu z najnowszą generacją KUL-ei sterowanych cyfrowo!

Przy wyborze [color="#FF0000"]należy wziąć pod uwagę wszelkie dotychczasowe osiągnięcia księŻULKÓW[/color] – poczynając od samego Nieba to:

1) e-Pi[color="#FF0000"]S[/color]([color="#FF0000"]z[/color])[color="#FF0000"]KOP[/color]at powinien dołożyć wszelkich starań, aby Boski Następca ArcyPasterza nie miał uboższej historii od poprzednika(„Filozof”).
2) W tym też celu należ słać gorące modły do B(L)OGA o szczęśliwe wybory [color="#FF0000"]zawarte w Polskiej Litanii Do Wszystkich Św.[/color](irniętych) [color="#FF0000"]SB-ków[/color]:

Po urzędowym wstępie form grzecznościowo-powitalnych (Kyrie eleison...) następują wezwania:
[color="#FF0000"]Św. Filozofie,
Św. Glonie.
Św. Józefie[/color]...( a tu cała galeria Józków w KULejce: Glemp, Kowalczyk, Życiński...)
[color="#FF0000"]Św. Henryku[/color]....
[color="#FF0000"]Św. Karolu[/color].... 
i tylko jeden problem z odzewem publiczności MÓDL SIĘ ZA NAMI czy ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI, a może WYBAW NAS PANIE?

Oraz "[color="#FF0000"]AVE MAFIJA[/color]":

"[color="#FF0000"]Zdrowaś Mafijo, Łaskiś Pełna - 
Pan z Tobą.
B(L)OGoslawionaś Ty między Mafijami
i B(L)OGoslawiony Owoc Żywota Twojego!
Święta Mafijo, Matko Boża*
Módl się za Nami grzecznymi teraz
i w Godzinę Śmierci Naszej. Amen[/color]".

Aby Święte Jadaczki nie ustały w Drodze do Nieba KZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ ORGANISTÓW i ASC proponuje ePiS(Z)KOPatowi i wszystkim księŻULKOM:

[color="#FF0000"]1) Ciało Pańskie z Grilla;
2) Krew Pańską z Gwinta;
3) Skrzydełka Anielskie z Grilla;
4) Pączki smażone na Świętych Olejach z nadzieniem Róży Duchownej;
5) Napój Duchowny FRUTTI DI PAPA z paPIESKICH Owoców - granatów - odmiana
Germany 1939;
6) Brakujące paliwo uzupełnia Bio-paliwem ze Świętych Olejów i każdy będzie mógł jechać prosto
do Nieba...[/color]


ZAŚ NA DESER I DZIECIOM :

[color="#FF0000"]1) czeKULadowe Krzyże;
2)czeKULadowego Zbawiciela;
2)czeKULadową Panienkę;
3)i...
...
... i Wszystkich Świętych czeKULadowych...[/color]
Wszystkie te atrakcje produkowane oczywiście na KUL-u [color="#FF0000"]z nadzieniem Róży Duchownej[/color]!

jako, że „[color="#FF0000"]NIE SAMYM CHLEBEM ŻYJE CZŁOWIEK[/color]...”

[color="#FF0000"]Po Szumnym Pogrzebie ArcyPasterza[/color], a przed obecnym artykulem [color="#FF0000"]odbył się pogrzeb rektora UMCS-u[/color]: cicho, z godnością..., a [color="#FF0000"]sam ArcyPasterz nauczał o 7-miu Grzechach Głównych[/color], w których I-miejsce zajmuje [color="#FF0000"]PYCHA[/color], KUL-ejne zaś CHCIWOŚĆ.
W tym przypadku „pycha” nie odnosi się do proponowanych przez KZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ ORGANISTÓW i ASC KUL-inariow..., bo wieńcząc Niebieski Wypas paPIESKIM NAPOJEM z Granatów odmiany Germany 1939 [color="#FF0000"]można mieć wrażenie, że chce kogoś rozerwać[/color]! - Ciekawe, czy identyczne odczucia będą mieli Obradujący Pogrzebacze?
Jak pokazała Historia Kościoła[color="#FF0000"] na Pogrzebe ArcyPasterza[/color] Wypasającego stado baranów – [color="#FF0000"]nikt nie beczał, a na pogrzebie Rektora UMCS-u trudno powiedzieć[/color]...

Obracając się w Świecie[color="#FF0000"] KANIBALIZMU[/color] („wziął chleb... i rzekł <<[color="#FF0000"]Bierzcie i jedzcie - To Jest Ciało Moje[/color]>>”) i
[color="#FF0000"]WAMPIRYZMU [/color](„wziął kielich.. i rzekł <<[color="#FF0000"]Bierzcie i pijcie - To Jest Krew Moja[/color]>>”) i to KANIBALIZMU z WAMPIRYZMEM urojonego - taka[color="#FF0000"] Ostatnia KUL-acja [/color]- bo: Ciało Pańskie nie jest ciałem - czyli Kanibalizm po wegetariańsku! -, a Krew Pańska nie jest krwią ...[color="#FF0000"]ZATRACA SIĘ POCZUCIE RZECZYWISTOŚCI [/color]panujące w Vatykańskiej Firmie od ponad 2000 lat, [color="#FF0000"]CO ZAWARŁ W SWOICH DZIEŁACH JP 2 „ŁĄCZĄC NIEBO Z ZIEMIĄ[/color]...”

Wszelkie Ołtarze Pańskie, Ambony KZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ ORGANISTÓW i ASC deKUL-uje [color="#FF0000"]kąKUL-ami[/color] – jest to Biblijny chwast KĄKOL podlewany Wodą Święconą [color="#FF0000"]oraz Różą Duchowną[/color].

Dla Ciekawskich:więcej info ukazuje się po wpisaniu w GOOGLE hasła:[color="#FF0000"] KZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ ORGANISTÓW[/color] - czytać należy Związkowe wpisy pod artykułami. 

Trudno powstrzymać się od stwierdzenia, że Oni są ŻAŁOŚNI – [color="#FF0000"]Oni są Śmieszni! 

Z wdzięczności za m. in. wymrożone dzieci w 1994 r. 

Zostańcie z B(L)OGIEM[/color]

Rektorem ASC jest *************** ****************, tel. +** *** *** ***.www.********/********.***, e-mail ****************@*******.*** 

(PODPISANO: KZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ ORGANISTÓW)
[/color]
* BOŻ – Członek Mafijny.
Rozwiń
wierny
wierny (26 lutego 2011 o 23:29) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Do antyklechy. Skoro się tak określiłeś, to powinno ciebie najmniej obchodzić kto zostanie nowym metropolitą.Po twoim komentarzu widać, że masz nikłą wiedzę na temat Kościoła. Po pierwsze abp. Życiński nie był betonem po drugie abp. Michalik i Głódż mają swoje metropolie i mało prawdopodobne żeby przyszli do Lublina. Piszesz, że jak oni zostaną to nie przeżyjesz. Jak nie przeżyjesz to umrzesz i będziesz miał wydumany przez ciebie kłopot z głowy.
Rozwiń
ktosik
ktosik (26 lutego 2011 o 19:20) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
....................................................................
Rozwiń
gość
gość (26 lutego 2011 o 18:38) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
[quote name='antyklecha' timestamp='1298737994' post='443086']
BYLE NIE BYŁ TO WIĘKSZY BETON JAK ŻYDEK ŻYCIŃSKI,K...TAKIEGO TYPA JAK GŁÓDŹ=FLASZKA, ALBO MICHALIK TO BYM NIE PRZEŻYŁ!!
[/quote]
To nie przeżywaj !!! I tak nikt nie będzie cię pytał o zdanie . A swoimi "poglądami" wystawiłeś opinię sam o sobie .
Rozwiń
antyklecha
antyklecha (26 lutego 2011 o 17:33) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
BYLE NIE BYŁ TO WIĘKSZY BETON JAK ŻYDEK ŻYCIŃSKI,K...TAKIEGO TYPA JAK GŁÓDŹ=FLASZKA, ALBO MICHALIK TO BYM NIE PRZEŻYŁ!!
Rozwiń
Zobacz wszystkie komentarze (5)

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!