sobota, 17 lutego 2018 r.

MATURA2009

Matura 2009: WOS. Zobacz pytania (ARKUSZE egzaminacyjne) i ODPOWIEDZI

  Edytuj ten wpis
Dodano: 6 maja 2009, 07:31
Autor: (red)

Wiedza o społeczeństwie - to kolejny przedmiot, z którego maturzyści zdają dziś egzamin maturalny 2009. Tutaj znajdziesz arkusze, pytania i odpowiedzi z testu na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Matura 2010 WOS: ODPOWIEDZI, pytania i ARKUSZE znajdziesz TUTAJ

Maturzyści z naszego regionu nie mają chwili wytchnienia. Po poniedziałkowych zmaganiach z językiem polskim, we wtorek pisali egzamin z języka angielskiego. A już dziś czeka na nich wiedza o społeczeństwie.

Na pisemną maturę z WOS zdecydowało się 23 proc., czyli 128 tys. tegorocznych maturzystów. Popularna jest również geografia, którą zdaje 40 proc. uczniów.

Mniej osób chce zdawać historię (42 tys. maturzystów), chemię - 40 tys., fizykę z astronomią - 26 tys., historię sztuki - 4,8 tys., informatykę - 2,2 tys., historię muzyki - 875 osoby, filozofię - 410 osób, łacinę z historią antyczną - 187 osoby, wiedzę o tańcu - 95 osób, czy z egzamin kaszubskiego - 11 osób.

Co dalej czeka maturzystów? Już w czwartek na maturzystów czeka język niemiecki i geografia w języku obcym, a w piątek egzaminy z biologii i wiedzy o tańcu.

Matury pisemne potrwają do 21 maja. Matury ustne zakończą się 29 maja.

WOS poziom rozszerzony - sugerowane odpowiedzi

CZĘŚĆ I (20 punktów)

W zadaniach 1 - 4 zaznacz jedną prawidłową odpowiedź.

Zadanie 1. (1 pkt)
Typ zbiorowości, której członków łączą trwałe więzi emocjonalne to
C. wspólnota.

Zadanie 2. (1 pkt) Koncepcja państwa jako "stróża nocnego" zakłada, że
A. państwo nie ingeruje w funkcjonowanie gospodarki.

Zadanie 3. (1 pkt) Komu i co nakazuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, gdy sejm nie udzieli wotum zaufania Radzie Ministrów powołanej przez Prezesa Rady Ministrów, którego desygnował Prezydent RP?
D. Nakazuje sejmowi wybrać Prezesa Rady Ministrów.

Zadanie 4. (1 pkt) Najwyższą instytucją polityczną Unii Europejskiej, nadrzędną w stosunku do organów Wspólnot Europejskich, jest
B. Rada Europejska.

Zadanie 5. (3 pkt) Wymień trzy konstytucyjne przypadki, kiedy wspólne obrady Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za posiedzenie Zgromadzenia Narodowego.
1. Przyjęcie przysięgi od prezydenta.
2. Uznanie trwałej niezdolności prezydenta do sprawowania urzędu (stan zdrowia).
3. Wysłuchanie orędzia prezydenta do Zgromadzenia Narodowego.
4. Postawienie Prezydenta RP przed Trybunałem Stanu.

Zadanie 6.
Na podstawie poniższego rysunku rozstrzygnij, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli Prawda (zdanie prawdziwe) lub Fałsz (zdanie fałszywe).

A. Według respondentów najbardziej konserwatywną, a zarazem najbardziej antyliberalną partią jest Unia Polityki Realnej. Fałsz
B. Respondenci uważają, że na polskiej scenie politycznej partią zarówno antyliberalną, jak i antykonserwatywną jest Polska Partia Pracy. Prawda
C. Respondenci spostrzegają Platformę Obywatelską jako partię antykonserwatywną i najbardziej liberalną. Prawda

Zadanie 7. (2 pkt) Do podanych w tabeli wyjaśnień dopisz właściwe pojęcia.

A. Nabywanie przez człowieka systemu wartości, norm i wzorów zachowań obowiązujących w społeczeństwie. - socjalizacja

B. Zjawisko polegające na zaniku więzi i osłabieniu norm, na których opiera się społeczeństwo. - dezintegracja społeczna, anomia społeczna

C. Postawa podporządkowania się, wbrew osobistym poglądom, wartościom i normom obowiązującym w danej grupie społecznej. - konformizm, oportunizm

Zadanie 8. (2 pkt)
a) Wyjaśnij, na czym polega konstruktywne wotum nieufności.
Zawiera wskazanie imienne kandydata na nowego premiera (art. 158.1).

b) Podaj główną konsekwencję tej procedury.
Dymisja rządu, powołanie nowego Prezesa Rady Ministrów.

Zadanie 9. (1 pkt) W poniższej tabeli przedstawiono wydarzenia składające się na proces integracji Polski z Unią Europejską. Ponumeruj je liczbami 1 - 5 według kolejności chronologicznej.

A. Podpisanie Układu Stowarzyszeniowego - 1
B. Przeprowadzenie referendum w sprawie wejścia do Unii Europejskiej - 5
C. Podpisanie Traktatu Akcesyjnego - 4
D. Złożenie wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej - 2
E. Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych - 3

Zadanie 10. (1 pkt) W poniższej tabeli przedstawiono informacje dotyczące ochrony praw i wolności człowieka.

A. Biuro Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców, zajmujące się ochroną uchodźców i rozwiązywaniem ich problemów, działa w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. - Prawda

B. Na kontynencie afrykańskim został utworzony regionalny system ochrony praw człowieka. - Prawda

C. Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatruje sprawy, wniesione w drodze skargi indywidualnej lub międzypaństwowej, związane z naruszeniem Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. - Prawda

Zadanie 11. (1 pkt) Uzupełnij schemat, wpisując poniższe terminy prawnicze w taki sposób, aby poprawnie ukazywał ich wzajemne zależności.
Terminy prawnicze: źródło prawa, kodeks, przepis prawny, system prawa
1. przepis prawny
2. kodeks

Zadanie 12. (2 pkt) Wymień elementy, z których zbudowana jest norma prawna.
hipoteza, dyspozycja, sankcja

Zadanie 13. (3 pkt) Na mapie konturowej oznaczono wybrane państwa europejskie cyframi 1, 2, 3. Wpisz do tabeli nazwy tych państw. Postaw X przy państwach, które należą do: - Unii Europejskiej, - NATO.
1. Austria; Przynależność do UE: TAK; Przynależność do NATO: NIE
2. Norwegia; Przynależność do UE: NIE; Przynależność do NATO: TAK
3. Portugalia; Przynależność do UE: TAK; Przynależność do NATO: TAK

CZĘŚĆ II - Analiza materiałów źródłowych (10 punktów)

a) Wyjaśnij, na czym polega różnica między obowiązkiem szkolnym a obowiązkiem nauki.

Obowiązek szkolny trwa od ukończenia 7 lat do 18 roku życia (obowiązek bycia uczniem szkoły). Obowiązek nauki obejmuje także inne formy niż szkoła (przedszkole, zerówka), trwa do 18 roku życia i nie ma dolnej granicy wiekowej.

b) Na podstawie własnej wiedzy wymień trzy podmioty, które mają prawo zakładania szkół podstawowych, gimnazjów i szkół pogimnazjalnych.
1. samorząd (gmina, powiat)
2. osoba fizyczna
3. osoba prawna (fundacja, stowarzyszenie, spółka)


Zadanie 15. (5 pkt) Na podstawie poniższych fragmentów tekstów A i B wykonaj polecenia.

a) Sformułuj stanowisko wyrażone w każdym tekście.

Tekst A: Segregacja uczniów jest zagrożeniem, a Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno jej przeciwdziałać.

Tekst B: Problem segregacji jest przesadzony, należy zająć się tworzeniem optymalnych warunków dla każdego ucznia, w tym ucznia zdolnego.

b) Sformułuj po dwa argumenty uzasadniające stanowisko wyrażone w każdym tekście.

Tekst A:
1. Należy interweniować, ponieważ szkolnictwo może utrwalać nierówności społeczne.
2. Segregacja szkół nie jest wewnętrznym problemem poszczególnych szkół, szkoły są zróżnicowane między sobą.

Tekst B:
1. Segregacja i tak będzie istnieć. Elity posyłają dzieci do drogich szkół prywatnych.
2. Problem jest wyolbrzymiony, bo nie uwzględnia istniejących różnic między uczniami, np. pod względem poziomu zdolności.

c) Do jakich partii politycznych mogliby należeć autorzy tekstów?

Partia autora tekstu A: socjaldemokratyczna
Uzasadnienie: wartością dla tej osoby jest idea równości i wyrównywania szans

Partia autora tekstu B: konserwatywna / lub liberalna
Uzasadnienie: wartością dla tej osoby jest kreowanie elit i liderów / lub ważniejsza dla tej osoby jest jednostka niż kolektyw

Zadanie 16. (2 pkt) Na podstawie poniższego tekstu wymień cztery prawdopodobne konsekwencje decentralizacji szkolnictwa brytyjskiego.

1. Uczniowi trudno zaadaptować się w nowej szkole (np. Przeprowadzka).
2. Uczniowi trudno będzie się dostać na studia poza miejscem zamieszkania.
3. Zbyt duża swoboda dla uczniów w kształtowaniu toku własnej nauki przyczynia się do braku spójności nauczania.
4. Nierówny start na rynku pracy w różnych częściach kraju.

Zadanie 17. (1 pkt) Na podstawie danych statystycznych zawartych w tabeli i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

a) Czy polaryzacja opinii respondentów o polskim systemie szkolnictwa w okresie 2001- 2007 zmniejszyła się, czy zwiększyła?

Polaryzacja się zmniejszyła. Dlaczego? Ponieważ, zwiększyła się ilość ankietowanych wybierających jedną odpowiedź, a tym przypadku "tak".

b) Podaj jeden powód zmiany oceny polskiego systemu szkolnictwa.

Rodzice mają poczucie większego współuczestniczenia w życiu szkoły i przez to lepiej ją oceniają.
  Edytuj ten wpis
Czytaj więcej o:
kitty
Iza21
Gość
(133) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

kitty
kitty (7 maja 2010 o 17:06) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
pisałam rozszerzony smile.gif myślę, że całkiem ok mi poszło. nie jestem tylko pewna jednego zadania z analizy źródeł (ostatnie z Polską, Węgrami i Czechami) - dość kretyńsko je ułożyli, czy to tylko moje subiektywne odczucie?
wypracowanie dość fajne było, pisałam pierwszy temat i gdyby mi dali 10 stron to bym je śmiało zapisała ;] bardzo historyczne tematy, a akurat historię również zdaję
Rozwiń
Iza21
Iza21 (27 maja 2009 o 13:31) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Agulek napisał:
Zazdrosze tego rocznym maturzystom bo mieliście bardzo łatwy egzamin maturalny z WOSu rozszerzonego, ja zdawałam w tamtym roku WOS rozszerzony i był zdecydowanie trudniejszy ale tylko wam pozazdrościć bo dobrze trafiliście

Moim zdaniem egzamin maturalny z wosu w roku 2009 byl trudniejszy, tematy pozornie łatwe tak naprawdę byly trudne, bo malo konkretne, mozna było napisać wszystko, tylko czy się to mieści w kluczu. Ciekawe czy Ty wogóle robiłaś ten test, bo tylko na pierwszy rzut oka wydaje sie taki prosty, chociaż nie jest. Ja robiąc maturę z wosu 2008 miałam bardzo dobry wynik i trochę pod innym kątem sie przygotowywałam do tegorocznej matury, która niestety rózniła się trochę formą od poprzednich i próbnych matur.
Rozwiń
Gość
Gość (13 maja 2009 o 11:52) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
[url="http://fantastix.mybrute.com"]http://fantastix.mybrute.com[/url]

Polecam świetną grę internetową.
Stwórz sobie unikatową postać,nazwij i walcz z innymi internautami.
Otrzymuj broń, specjalne umiejętności i pnij się w hierarchii.
Rozwiń
Agulek
Agulek (12 maja 2009 o 19:06) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
Zazdrosze tego rocznym maturzystom bo mieliście bardzo łatwy egzamin maturalny z WOSu rozszerzonego, ja zdawałam w tamtym roku WOS rozszerzony i był zdecydowanie trudniejszy ale tylko wam pozazdrościć bo dobrze trafiliście
Rozwiń
milo
milo (7 maja 2009 o 10:33) 0
Zaloguj się, aby oddać głos
maturzystka napisał:
Ja pomylilam sie z portugalia...myslalam ze nie nalezy do NATO;/ tak chodzilo o sankcje dyspozycje i hipoteze;/ a ja zapomnialam o snakcji ale 1 pkt bedzie zawsze:) jesli chodzi o zgromadzenie narodowe to napisalam ze odbieranie przysiegi,jesli prezydent nie jest w stanie wykonywac swojej funkcji i jesli jest oskarzony do Trybunalu Konstytucyjnego


chyba przed Trybunałem Stanu.
Rozwiń
Zobacz wszystkie komentarze (133)

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!