niedziela, 18 marca 2018 r.

Polecamy

Regulamin Konkursu "Dziecięce Marzenia

  Edytuj ten wpis
Dodano: 29 kwietnia 2014, 16:13

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Corner Media Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 54 w Lublinie, wydawca Dziennika Wschodniego. 2. Organizator ustala adres korespondencyjny dla Konkursu: Dziennik Wschodni, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin. 3. Czas trwania Konkursu ustala się na okres od od 5 maja 2014 r. do 31 maja 2014. 4. Organizator upoważnia komisję w składzie: a) Anna Boruch - specjalista ds. marketingu b) Agnieszka Dragan - kierownik działu marketingu 5. Zadaniem komisji będzie wyłonienie zwycięzców Konkursu, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym jego przebiegiem, przestrzeganie zasad regulaminu oraz egzekwowanie jego postanowień oraz rozpatrywanie reklamacji.

§2 Zasady Konkursu. Udział.

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych. 2. Aby zgłosić udział pracy w konkursie, należy dostarczyć pracę pod adres: Dziennik Wschodni Dział Marketingu Krakowskie Przedmieście 54 20-002 Lublin Na odwrocie pracy należy zapisać: - imię i nazwisko dziecka - wiek - imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego - nr telefonu - nazwę szkoły Prace można nadsyłać również drogą elektroniczną na adres: konkurs@dziennikwschodni.pl 3. Prace można zgłaszać od 5 do 29 maja 2014 r. do godz. 12:00. 4. Nadesłanie zgłoszenia do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację pracy, imienia i nazwiska dziecka w publikacjach związanych z konkursem. 5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwości zgłoszenia i podanych w nim danych. 6. Każda z nadesłanych prac, która spełnia warunki regulaminu, zostanie opublikowana w galerii internetowej pod adresem www.dziennikwschodni.pl. Wybrane fotografie mogą zostać opublikowane na łamach "Dziennika Wschodniego” w ramach promocji Konkursu. 7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji prac, które mogą w jakimkolwiek stopniu naruszać przepisy polskiego prawa i ogólnie przyjęte normy moralne. 8. Jedna osoba może przysłać dowolną liczbę prac.

§3 Zasady Konkursu. Głosowanie.

1. 30 maja 2014 zbierze się komisja konkursowa, która wybierze 3 najciekawsze prace.

§4 Nagrody.

1. Dla autorów prac, wyłonionych przez kapitułę konkursu przewidziano następujące nagrody. Nagrodzeni zostaną 3 laureaci. 1 miejsce - voucher o wartości 250 zł do realizacji w sklepie SMYK w C.H. Atrium Felicity w Lublinie* 2 miejsce - voucher o wartości 150 zł do realizacji w sklepie SMYK w C.H. Atrium Felicity w Lublinie* 3 miejsce - voucher o wartości 100 zł do realizacji w sklepie SMYK w C.H. Atrium Felicity w Lublinie* *voucher ważny do 31.07.2014, na produkty marki SMIKI.

§5 Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród

1. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek od wygranej pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Przed odebraniem nagrody głównej Zwycięzca zobowiązany jest do uiszczeniu w kasie Organizatora podatku od wartości nagrody. 2. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną nagrodę. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna. Nie odebrana nagroda pozostaje własnością Organizatora. Zwycięzcy nie przysługuje równowartość nagrody w gotówce. 3. Nagrody dla autorów zwycięskich prac zostaną przekazane we wskazanym przez Organizatora miejscu i terminie. 4. Zwycięzcy otrzymają informację o wygranej podczas połączenia telefonicznego wykonanego na numer telefonu, podany w danych kontaktowych, przy zgłoszeniu pracy. 5. W chwili połączenia telefonicznego autor poda dane osobowe, o których mowa w §2 pkt. 2 Regulaminu, niezbędne do weryfikacji zwycięzcy. 6. Próba uzyskania połączenia z autorem zwycięskiej pracy pod wskazanym numerem telefonu, podejmowana jest nie więcej niż dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony uczestnika i czterech sygnałów przy sygnale zajętości. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów lub zgłoszenia poczty głosowej ponawia się próbę połączenia, nie więcej jednak niż jednokrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest ponownie - według opisanej procedury. 7. Jeżeli pomimo podjęcia próby zrealizowania połączenia telefonicznego z autorem zwycięskiej pracy, połączenia tego nie uda się uzyskać lub wprawdzie połączenie będzie zrealizowane, ale osoba nie potwierdzi udziału w nim - kwalifikacja autora/uczestnika zostanie anulowana całkowicie i nastąpi wyłonienie i przyznanie nagrody kolejnej osobie. 8. Jeden autor zwycięskiej pracy może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie. Jeżeli okaże się, ze połączenie telefoniczne nawiązywane w celu przyznania nagrody realizowane jest ponownie z osobą, która wygrała już jedną nagrodę to połączenie to wraz z zamiarem przyznania nagrody ulega zakończeniu bez przyznania nagrody, a dla przyznania nagrody zostanie nawiązane kolejne połączenie z kolejnym numerem spełniającym warunki niniejszego regulaminu uprawniające do gry o nagrodę. 9. Wyniki Konkursu "Dziecięce Marzenia” oraz zwycięzców Konkursu Organizator ogłosi w Dzienniku Wschodnim oraz na www.dziennikwschodni.pl w dniu 31.05.2014

§6 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres: Dziennik Wschodni ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, z dopiskiem "Dziecięce Marzenia 2014- reklamacja” w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje rozstrzygać będzie komisja powołana przez Organizatora. 2. Reklamacje złożone będą rozpatrywane przez komisję nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 3. Osoby zainteresowane zostaną powiadomione o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez komisję.

§8 Ochrona danych osobowych

1. Corner Media Sp. z o.o.(z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 54) jest administratorem bazy danych osobowych. Udostępniane dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Udostępniający ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia danych osobowych z bazy Corner Media. Udostępnianie danych jest dobrowolne. 2. Dane osobowe autorów prac są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu, to jest w celu identyfikacji Autora/Uczestnika konkursu, wydania nagród i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania osób nagrodzonych, nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń. 3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji osób nagrodzonych w Konkursie może prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania. 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych, zdjęć i innych informacji o zwycięzcach Konkursu jak również wywiadów z nimi na łamach prasy, radia w Internecie oraz telewizji.

§9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Dziennika Wschodniego, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin.
  Edytuj ten wpis
Czytaj więcej o: regulamin dziecięce marzenia
(0) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!