czwartek, 22 marca 2018 r.

Polecamy

Regulamin Konkursu Na najlepszy przepis kulinarny z dnia 31 stycznia 2012 roku.

  Edytuj ten wpis
Dodano: 3 lutego 2012, 17:39

§1 Postanowienia ogólne

1. Media Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000052204, o kapitale zakładowym w wysokości 47.813.500,00 PLN, NIP 897-10-10-229, REGON 930701694

2. Organizator ustala adres korespondencyjny dla Konkursu: Dziennik Wschodni, ul. Staszica 20, 20-081 Lublin.
3. Czas trwania Konkursu ustala się na okres od 03.02–24.02 2012.
4. Konkurs ma na celu wyłonienie najciekawszego przepisu na tanie i dobre danie
4. Organizator powołuje komisję w składzie:
a) Waldemar Sulisz
b) Ilona Siuda
c) Agnieszka Dragan
5. Zadaniem komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem konkursu, przyznaniem i przekazaniem nagród, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień oraz rozpatrywanie reklamacji.

§2 Uczestnicy Konkursu.

1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia).
2. Umieszczenie na stronie internetowej www.dziennikwschodni.pl/kuchnia przez Użytkownika przepisu na zasadach określonych poniżej jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. W celu weryfikacji uczestnika wygrywającego nagrodę i wydania mu tej nagrody, uczestnik konkursu jest zobowiązany do ujawnienia swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania.
6. Personalia i miejscowość zamieszkania uczestników głosowania, którzy zdobędą nagrody w konkursie mogą być ujawnione publicznie na www.dziennikwschodni.pl oraz w Dzienniku Wschodnim na co uczestnik wyraża zgodę.

§3 Zasady Konkursu.

1. Uczestnik umieszcza na stornie internetowej www.dziennikwschodni.pl/kuchnia pod artykułem konkursowym w komentarzu przepis na dobre i ciekawe ciasto z bakaliami marki BackMit oraz olejem Rapso w roli głównej
2. Uczestnik może umieścić nieograniczoną liczbę przepisów
3. Przepisy nie mogą być kopiowane, powinny być autorskie lub udoskonalone.
4. Po zakończeniu konkursu, komisja konkursowa wyłoni 10 zwycięzców poprzez wybranie najciekawszych przepisów kulinarnych z wszystkich przepisów umieszczonych na stornie w komentarzach.
5. 1 marca 2012 na stronie internetowej www.dziennikwschodni.pl/kuchnia zostanie opublikowana lista zwycięzców, którzy zostaną poproszeni o przesłanie swoich danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) na adres agnieszka.dragan@dziennikwschodni.pl w celu wysłania nagrody.
7. Komisja konkursowa przyzna dziesięć równorzędnych nagród

§4 Nagrody.

1. Dla dziesięciu zwycięzców Konkursu przewidziano następujące nagrody Nagrodami są zestawy ufundowane przez firmę VOG - produkty marki BackMit i Rapso
2. Fundatorem nagród jest VOG Polska Sp. Z o.o.
3. Fundator nagród pokrywa koszty i organizuje przesyłkę nagród do laureatów konkursu.

§5 Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród

1. Organizator przygotował 10 zestawów nagród dla uczestników Konkursu (patrz §4, pkt. 1)
2. Z prawidłowo nadesłanych przepisów zostanie wyłonionych 10 osób.
3. Każdy z uczestników może wygrać maksymalnie jedną nagrodę w trakcie trwania całego konkursu.
4. Nad prawidłowym przebiegiem przyznania nagród będzie czuwała komisja powołana przez Organizatora.
5. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną nagrodę. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna. Nie odebrana nagroda pozostaje własnością Organizatora.
6. Nagrody dla uczestników zostaną przesłane pocztą przez fundatora

§6 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej na adres: Dziennik Wschodni, ul. Staszica 20, 20-081 Lublin, z dopiskiem "gotuj z Suliszem - reklamacja” w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu. Reklamacje rozstrzygać będzie komisja powołana przez Organizatora.
2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia pisma Organizatorowi.
3. Reklamacje złożone przez uczestników będą rozpatrywane przez komisję nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
4. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez komisję.
5. Decyzja komisji, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§7 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników głosowania są przetwarzane przez organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia głosowania, to jest w celu identyfikacji uczestnika konkursu, wydania nagród i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania osób nagrodzonych, nie dłużej niż przez okres przeprowadzania konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym
w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Organizator konkursu nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych
do kontaktu lub weryfikacji osób nagrodzonych w konkursie może prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.

§8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu w przypadku wyczerpania się puli nagród przeznaczonych dla osób głosujących w Konkursie.
3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz terminów.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników konkursu oraz osób trzecich (m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich, operatorów sieci komórkowych).
5. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Dziennika Wschodniego, ul. Staszica 20, 20-081 Lublin.
  Edytuj ten wpis
Czytaj więcej o:
(0) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!