sobota, 24 marca 2018 r.

Polecamy

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PODCZAS TRWANIA "TYGODNIA PIĘKNA” ZE SWEET DEAL LUBLIN

  Edytuj ten wpis
Dodano: 21 września 2012, 14:54

I. Przepisy ogólne

1.1 Organizatorem konkursu pod nazwą "Tydzień Piękna” zwanego dalej "Konkursem” są Media Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000052204, zwana dalej "Organizatorem”

1. 2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem Konkursu jest zakup voucherów na www.sweetdeal.pl/lublin w terminie 24-28 września 2012

1.3. Udział w konkursie jest bezpłatny

1.4.Niniejszy regulamin Konkursu stanowi podstawę organizowania Konkursu, określa prawa i obowiązki jego Uczestników

1.5. Udział w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

1.6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

2.1 Z zastrzeżeniem pkt I ust. 1.6 uczestnikiem Konkursu ("Uczestnik”) jest każda pełnoletnia osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zgłoszenia swoich prac zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu

2.2. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zakup minimum 3 różnych voucherów podczas trwania "Tygodnia Piękna” na Sweet Deal Lublin i przesłanie na adres promocja@dziennikwschodni.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby redakcji Dziennika Wschodniego (Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 54 do 3 października 2012 dowodów ich zakupu

2.3. W treści maila należy podać: imię i nazwisko oraz numer telefonu

2.4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie

2.5.Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty

III. Terminarz i Komisja Konkursowa

3.1. Konkurs rozpoczyna się w 24 września 2012 roku

3.2. Termin dostarczenia dowodów zakupu (albo osobistego, albo drogą elektroniczną) mija 3 października 2012 roku

3.3. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę

3.4. Komisja konkursowa wyłoni 30 zwycięzców. O przyznaniu nagrody decyduje kolejność nadsyłania dowodów wpłaty (30 pierwszych osób, które prześlą dowody wpłaty otrzyma nagrodę). Wyłonienie zwycięzców nastąpi 4 października (wtedy też zwycięscy zostaną poinformowani i wygranej drogą elektroniczną lub telefonicznie

3.5. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie trzyosobowa Komisja powołana przez Organizatora w osobach:
- Iwona Walkowicz
- Agnieszka Dragan
- Katarzyna Waseńczuk

3.6. Do zadań Komisji należy w szczególności:
a/ sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie,
b/ wyłonienie nagrodzonych Uczestników,
c/ rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

3.7. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się 4 października 2012 r.

3.8. Organizator zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. z roku 2012 poz. 361), jeśli zaistnieje taka potrzeba, przed wydaniem Nagród uiści do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%

3.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe uniemożliwiające Zwycięzcom odbiór nagród

3.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród z przyczyn leżących po stronie Zwycięzców.

3.11. W razie rezygnacji przez któregokolwiek Zwycięzcę z odbioru nagrody, Organizator nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego nagrody.

3.12. Organizator zastrzega sobie prawo wydania nagród Zwycięzcom konkursu do dnia 5 października 2012 r.

IV. Nagrody

4.1. Organizator przewiduje przyznanie 30 równorzędnych nagród w postaci podwójnego biletu na Koncert Modern Talking Band, który odbędzie się 6 października 2012 w Hali Globus w Lublinie

4.2. Nagrodę należy odebrać osobiście w siedzibie redakcji Dziennika Wschodniego (Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 54) w terminie 4-5 października 2012

V. Ochrona danych osobowych

5.1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego danych osobowych w sposób i na zasadach określonych regulaminem konkursu

5.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 17.06.2002 r., Dz. U. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

5.3. Administratorem danych osobowych jest Organizator

5.4. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz do żądania ich poprawiania i usunięcia

VI. Postanowienia końcowe

6.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie

6.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego
  Edytuj ten wpis
Czytaj więcej o:
(0) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!