sobota, 24 marca 2018 r.

Praca

Dla kogo renta wypadkowa?

  Edytuj ten wpis
Dodano: 4 stycznia 2010, 14:22
Autor: Anna Hereta

Renta wypadkowa należy się ubezpieczonemu, który jest niezdolny do pracy z powodu skutków wypadku w pracy, w drodze do pracy lub z pracy albo z powodu choroby zawodowej.

Prawo do renty wypadkowej przyznaje się na podobnych zasadach jak do renty z tytułu niezdolności do pracy. By otrzymać rentę, nie trzeba jednak wykazywać odpowiedniego stażu pracy, nieistotny jest też wiek. Informacje o okresach składkowych i nieskładkowych są natomiast potrzebne do wyliczenia wysokości świadczenia.


Renta wypadkowa może być przyznana również wtedy, gdy wypadek przy pracy miał miejsce np. pierwszego dnia ubezpieczenia lub, gdy niezdolność do pracy związana z tym wypadkiem ujawniła się po kilku latach od zajścia zdarzenia. Istotnym warunkiem wymaganym do uzyskania renty wypadkowej jest pozostawanie w ubezpieczeniu wypadkowym w dniu wypadku przy pracy.


Podstawy wymiaru renty

z tytułu niezdolności do pracy i renty szkoleniowej ustala się od przeciętnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe lub na ubezpieczenie społeczne. Podstawową różnicą pomiędzy rentą z ogólnego stanu zdrowia a rentą wypadkową jest to, że nie ogranicza się wysokości podstawy wymiaru tej renty do 250 proc.

Dwa warianty

Każda renta tzw. wypadkowa jest wyliczana w dwóch wariantach, z ograniczeniem podstawy i bez ograniczenia.
- ZUS wybiera wyliczenie korzystniejsze dla przyszłego świadczeniobiorcy – informuje Małgorzata Korba, rzecznik oddziału ZUS w Lublinie. Renta z tytułu niezdolności do pracy spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wynosi:

● 24 proc. kwoty bazowej,
● po 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych,
● po 0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych,
● po 0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych oraz nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista ukończyłby 60 lat, tzw. staż hipotetyczny.

Renty spowodowane wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową zachowują preferencyjny sposób ustalania ich wysokości i nie mogą być niższe niż:
– 60 procent podstawy wymiaru renty dla osoby częściowo niezdolnej do pracy, czyli takiej, która miała dawną III grupę inwalidzką,
– 80 procent podstawy wymiaru renty dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy, czyli takiej, która miała dawną II grupę inwalidzką oraz
– 100 procent podstawy wymiaru renty dla osoby uprawnionej do renty szkoleniowej.

W zależności od stopnia orzeczonej niezdolności do pracy związanej z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ZUS może przyznać rentę z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy. Może to być renta stała (przy trwałej niezdolności do pracy) lub okresowa (przy okresowej niezdolności do pracy).

Jak uzyskać rentę?

Wniosek o rentę wypadkową może złożyć sam zainteresowany lub jego pełnomocnik za pośrednictwem płatnika składek lub bezpośrednio do organu rentowego.

Do wniosku trzeba dołączyć kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6), dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe oraz wysokość zarobków, zaświadczenie o stanie zdrowia na druku ZUS N-9, wywiad zawodowy – druk N-10 oraz:
• protokół ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy – jeżeli wypadkowi przy pracy uległ pracownik,
• kartę wypadku – jeśli wypadkowi uległ ubezpieczony inny niż pracownik,
• decyzję właściwego inspektora sanitarnego o stwierdzeniu choroby zawodowej – gdy o rentę ubiega się osoba, u której stwierdzono chorobę zawodową.


Jeśli wnioskodawca nie przedstawi protokołu powypadkowego, karty wypadku lub decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej, to organ rentowy nie przyzna renty z funduszu wypadkowego.

Renta wypadkowa nie przysługuje także, gdy w protokole powypadkowym lub karcie wypadku zdarzenie nie zostanie uznane za wypadek przy pracy w rozumieniu ustawy wypadkowej lub gdy te dokumenty zawierają stwierdzenia bezpodstawne.

Jeśli natomiast w dokumentach występują braki formalne, ZUS niezwłocznie zwraca protokół lub kartę w celu ich uzupełnienia. O niezdolności do pracy i jej związku z wypadkiem orzeka lekarz orzecznik ZUS.

Brak prawa do renty

Renta z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje, gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Nie przysługuje również w sytuacji, gdy ubezpieczony będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

  Edytuj ten wpis
Czytaj więcej o:
(0) komentarzy

Skomentuj

avatar
Komentujesz jako Gość (Zaloguj się)

Zaznacz "Nie jestem robotem", by dodać komentarz:

Ostatnie komentarze

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Pozostałe informacje

Alarm 24
Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!