czwartek, 22 lutego 2018 r.

Prenumerata Dziennika Wschodniego

JAK ZAMÓWIĆ PRENUMERATĘ

Zamówienia można składać:

• w siedzibie redakcji Dziennika Wschodniego w Lublinie,
• w dowolnym urzędzie pocztowym lub u listonosza (dotyczy tylko prenumeraty miesięcznej)
Jeśli masz jakieś pytania związane z prenumeratą – zadzwoń, tel. 81 46 26 800

CENY PRENUMERATY OD KWIETNIA 2017 ROKU

Miesięczna – 34 zł

Kwartalna - 102 zł

Półroczna - 200 zł

Roczna - 400 zł

REGULAMINPrenumerata