piątek, 24 lutego 2017 r.

Prenumerata Dziennika Wschodniego

JAK ZAMÓWIĆ PRENUMERATĘ

Zamówienia można składać:

• w siedzibie redakcji Dziennika Wschodniego w Lublinie,
• w dowolnym urzędzie pocztowym lub u listonosza (dotyczy tylko prenumeraty miesięcznej)
Jeśli masz jakieś pytania związane z prenumeratą – zadzwoń, tel. 81 46 26 801

CENY PRENUMERATY

Miesięczna – 28 zł

2 miesięczna – 56 zł

3 miesięczna – 84 zł

5 miesięczna – 140 zł