Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Artykuły zewnętrzne

23 września 2020 r.
10:48

Frankowicze wygrywają w sądach

44 A A

Od czasu wydania nagłośnionego medialnie wyroku w sprawie Państwa Dziubak minęło co prawda trochę czasu (wyrok z dnia 3 października 2019 r., C 260-18).

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Niemniej nakreślone tym wyrokiem kierunki, w jakich powinno zmierzać polskie orzecznictwo sądowe jest w pełni respektowane, co widać po zapadłych w sądach wyrokach. Ze statystyk przedstawionych na stronach SBB (Stop Bankowemu Bezprawiu) wynika, że w samym tylko III kwartale 2020 r., frankowicze wygrali łącznie 139 na 145 wszystkich spraw (tylko 6 przegranych). Tym samym 95 % postępowań sądowych było zakończonych zwycięstwem kredytobiorców frankowych.

Korzystne orzecznictwo i duże wygrane frankowiczów sprawiło, że poza kancelariami prawnymi  sprawy frankowe stały się obiektem zainteresowania kancelarii odszkodowawczych.  Od czego zależy wygrana ? komu zlecić prowadzenie sprawy ? jak nie dać się „nabić w butelkę”?

Co to są sprawy frankowe?

Przez sprawy frankowe należy rozumieć postępowania sądowe wszczynane przez frankowiczów zmierzające do „unieważnienia” umowy lub jej „odfrankowienia”. Jak już powszechnie wiadomo tzw. kredyt frankowy nie był wypłacany we frankach tylko w złotówkach. Banki w konstruowanych przez siebie umowach, które były zawierane w latach 2004 – 2010, zapewniały sobie często możliwość ustalania kursu franka szwajcarskiego, który był stosowany do przeliczenia kwoty kredytu oraz rat spłaty. Obecnie wyróżniamy dwa typy umów frankowych tj. :

- umowy o kredyt indeksowany – umowa w której wysokość kwoty kredytu określona w jest w walucie polskiej (PLN) z tym zastrzeżeniem, że po wypłacie kredytu zostanie on przeliczony na walutę szwajcarską (CHF),

- umowy o kredyt denominowany – umowy w których wysokość udzielonego kredytu została określona jedynie we franku szwajcarskim ( w umowie nie ma wskazania jaką kwotę w walucie polskiej otrzyma kredytobiorca) z zastrzeżeniem, że zostanie ona wypłacona w walucie polskiej według dokonanego przez Bank przeliczenia.

W obydwu powyższych przypadkach  raty kredytu ujęte w harmonogramach spłat określone były franku szwajcarskim, a płacone (lub pobierane bezpośrednio z konta kredytobiorców przez Bank) w walucie PLN w wysokości wynikającej z przeliczenia  dokonanego przez Bank.

Owo „przeliczenie” zarówno wypłaconego w złotówkach kredytu jak również spłacanych rat było dokonywane na podstawie kursu CHF do PLN ustalanego przez Bank w Tabeli. Można spierać się o to czy ustalane przez Bank i stosowane do przeliczeń kursy były korzystne czy też nie dla kredytobiorcy. Faktem jest, że 15 stycznia 2015 (tzw. czarny czwartek) kurs franka szwajcarskiego znacznie się umocnił co było efektem decyzji Szwajcarskiego Banku Narodowego o porzuceniu polityki obrony minimalnego kursu wymiany euro na franka szwajcarskiego. Ponieważ rynkowy kurs CHF poszedł w górę również i Banki podniosły kurs służący do przemnożenia rat kredytu z CHF na PLN. W konsekwencji wielu kredytobiorców pomyślało, że takie rozwiązanie jest uczciwe i niezależne od Banku, a Bank może w takim wypadku pobierać znacznie wyższe raty.

To co w takim razie jest nieuczciwego w umowach frankowych ?

Na gruncie powyższego wydaje się, że Bank postąpił zgodnie z zasadami rynku. Ale czy w takim razie drastyczny spadek wartości waluty szwajcarskiej wobec waluty polskiej do poziomu np. 1 CHF = 0,50 PLN zamiast 1 CHF = 4 PLN spowodowałby, że i Bank obniżyłby o tyle kurs przeliczeniowy ?  Tym bardziej przy niskiej stopie referencyjnej LIBOR, którą były oprocentowane kredyty frankowe ? Przecież w takiej sytuacji Bank nie tylko nie zarabiałby na udzielonym kredycie ale wręcz zmuszony byłby do niego dopłacać.

Aby uchronić się przed takim ryzykiem Banki ustaliły w umowie, że kurs stosowany do przeliczeń do nie kurs rynkowy, nie kurs średni NBP tylko kurs ustalany w tabeli kursowej Banku. W ten sposób nawet w przypadku gwałtownego spadku wartości waluty CHF w stosunku do PLN Bank nie był zobowiązany do takiego obniżenia kursu, który spowodowałby brak zysku po stronie Banku. Wynika z tego, że całe ryzyko walutowe na podstawie tak skonstruowanej umowy ponosił kredytobiorca. Postanowienia umowy kredytowej które odwołują się do kursów ustalanych przez Bank ( w tabelach kursowych) to tzw. klauzule abuzywne (niedozwolone postanowienia zawarte w umowie z konsumentem).

Ustalanie kursu w Tabeli Banku sprawia, że poza uwolnieniem się od ryzyka kursowego Bank zapewnił sobie możliwość dowolnego kształtowania zobowiązania kredytobiorcy poprzez ustalanie kursu przeliczeniowego w całym okresie trwania umowy. Rata kredytu ujęta w harmonogramie była wyrażona w walucie CHF, a następnie pomnożona przez kurs wymiany (CHF do PLN) który bez ograniczeń mógł określać Bank.

 Nie ma przy tym znaczenia w jaki sposób Bank korzystał  z zagwarantowanych uprawnień. Istotna w tych sprawach jest treść umowy i zakres przyznanych Bankowi uprawnień. W przypadku gdy Sąd dojdzie do przekonania, że dane postanowienie jest nieuczciwe (abuzywne) wówczas ma obowiązek z urzędu uwzględnić fakt niezwiązania kredytobiorcy tym postanowieniem i to już od dnia zawarcia umowy  - tak jak gdyby postanowień przeliczeniowych nie było.

Roszczenia frankowiczów

Skoro konsument nie jest związany zapisami umownymi, które dotyczą przeliczeń walutowych to należy sobie odpowiedzieć na pytanie czy taka umowa nadaje się do wykonania. Jeżeli w wyniku analizy Sąd dojdzie do przekonania, że umowa nie może być wykonana wówczas stwierdza jej nieważność już od momentu zawarcia. Natomiast jeżeli Sąd stwierdzi, że umowa bez postanowień dotyczących przeliczeń kursowych może być dalej wykonywana wówczas ustala, że kredyt powinien być potraktowany jako zwyczajny kredyt złotowy („odfrankowienie”) ale z oprocentowaniem LIBOR  (znacznie niższym niż WIBOR przy typowych kredytach złotowych).

            Skoro umowa jest nieważna to nie było również podstawy prawnej do wzajemnych świadczeń pomiędzy stronami tzn. Bank nie był zobowiązany do wypłaty kredytu, a kredytobiorca nie był zobowiązany do zapłaty rat, prowizji, ubezpieczeń etc.

Skutkiem nieważności jest zatem możliwość domagania się przez kredytobiorcę zwrotu wpłaconych do Banku kwot (rat kredytu, prowizji, ubezpieczenia niskiego wkładu i in.), co najmniej do wysokości różnicy pomiędzy sumą wpłaconych rat i prowizji, a otrzymanym kredytem (tzw. teoria salda). Niemniej w jednym ze swoich ostatnich orzeczeń Sąd Najwyższy stwierdził, że kredytobiorca frankowy może domagać się zwrotu wszystkich nieprzedawnionych wpłat niezależnie od tego ile Bank wypłacił kredytu na podstawie umowy (tzw. koncepcja dwóch kondycji – por. orzeczenie Sądu Najwyższego dnia 11 grudnia 2019 r., sygn. akt V CSK 382/18). Poza tym skoro umowa jest nieważna tym samym nie było podstawy do wpisu hipoteki obciążającej nieruchomość konsumenta w konsekwencji czego możliwe jest jej wykreślenie.

Jeżeli umowa zostanie „odfrankowiona” tzn. uznana za kredyt złotowy pozbawiony przeliczeń walutowych wówczas okazuje się, że płacone przez wiele lat raty kredytu były zawyżone z uwagi na stosowanie do wyliczeń kursów CHF . A tym samym kredytobiorcy nadpłacali raty kredytu, wskutek czego mogą domagać się zwrotu dokonanych już nadpłat jak również żądać ustalenia, że nie są związani przelicznikiem kursowym co wpływa na niższe raty w przyszłości.

Poza tym, że Banki same mogły ustalać kursy waluty szwajcarskiej stosowane do przeliczeń to jednocześnie w wielu umowach znajduje się tak zwany spread walutowy będący dodatkowym i ukrytym wynagrodzeniem Banku. Spread walutowy najprościej mówiąc to wynagrodzenie jakie pobierają kantory walutowe za transakcje wymiany waluty. Jest to różnica pomiędzy kursem kupna i kursem sprzedaży. W wielu umowach wypłacona kredytobiorcy kwota była przeliczona według kursu kupna ustalanego przez Bank, a spłaty odbywały się wg kursu sprzedaży (także ustalanego przez Bank). Kurs kupna to kurs niższy, przeliczenie kwoty udzielonego kredytu przez ten kurs  prowadziło do błędnego przyjęcia, iż kredytobiorca otrzymał większą ilość franków. Kurs sprzedaży to kurs wyższy (kurs po którym kantor sprzedaje walutę) przeliczanie spłacanej raty z CHF na PLN przez ten kurs sprawiało, że była ona wyższa niż w przypadku gdyby zastosowano również kurs kupna po którym Bank przeliczył wypłaconą kwotę kredytu. W konwencji Bank po wypłacie kredytu w walucie PLN zawyżył saldo zadłużenia wyrażone w CHF. A następnie przy płatności rat zawyżał kwotę raty poprzez stosowanie kursu sprzedaży.

Od czego zależy wygrana ?

Wygrana zależy od wieli czynników, wśród najważniejszych wymienić należy: treść umowy, umiejętne skonstruowanie roszczeń w pozwie, ilość wpisanych wobec Banku klauzul w rejestrze UOKiK. Z pewnością na wygraną  duży wpływ ma wybór pełnomocnika, który będzie prowadził sprawę. Ważnym jest aby podczas trwającego przez wiele miesięcy (a coraz częściej i lat) postępowania odpisywać na wszystkie pisma formułowane przez Bank, których objętość często jest równa ryzie papieru.

Jak nie dać się oszukać ?

Wysokie wygrane w sprawach frankowych sprawiają, że poza kancelariami prawnymi, radcami prawnymi i adwokatami  dochodzeniem roszczeń frankowych zaczęły zajmować się firmy odszkodowawcze. Przede wszystkim należy mieć świadomość, że firmy odszkodowawcze pośredniczą w prowadzeniu sprawy. W rzeczywistości w postępowaniu sądowym pokrzywdzony kredytobiorca jest reprezentowany przez radcę prawnego lub adwokata. Zlecając sprawę do prowadzenia firmie odszkodowawczej korzystamy z pośrednika, który poza wynagrodzeniem kancelarii prawnej dolicza swoją (niemałą) prowizję.

Wobec wielości kancelarii prawnych potencjalnie zajmujących się dochodzeniem roszczeń frankowych najlepiej wybrać taką z doświadczeniem w sprawach frankowych, która ma już prawomocne wygrane na swoim koncie. Umowę regulującą zasady współpracy z kancelarią najlepiej zawrzeń na piśmie, tak aby uniknąć ewentualnych niejasności.

Odległość nie ma znaczenia !

Odległość kancelarii od miejsca zamieszkania kredytobiorcy nie ma znaczenia. Wymiana dokumentów pomiędzy kancelarią, a klientem odbywać się może mailowo lub korespondencyjnie, a samo prowadzenie rozmów również telefonicznie. Większość pracy prawnicy wykonują w kancelarii pisząc pozwy i odpisując na obszerne pisma Banków. W chwili obecnej z uwagi na fakt, że większość umów jest unieważniana, prowadzenie sprawy może ograniczać się do jednej ewentualnie  dwóch rozpraw.

Kilka słów o kancelarii.

Kancelaria radcy prawnego Grzegorza Ledwonia mieści się w Częstochowie. Prowadzimy sprawy frankowe klientów z terenu całej Polski. Mamy prawomocnie wygrane (w całości) postępowania. Na dzień sporządzenia niniejszego artykułu kancelaria nie przegrała prawomocnie żadnego postępowania dotyczącego kredytu frankowego. Prowadzenie spraw frankowych to główny profil działalności kancelarii, którym zajmujemy się od kilku lat. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na https://ledwon-kancelaria.pl/pomoc_osobom_zadluzonym.html oraz z artykułami na blogu http://ledwon-kancelaria.pl/blog/wpisy/

Skomentuj i udostępnij na Facebooku
e-Wydanie

Pozostałe informacje

Kolejna lubelska gmina z podwyżką opłat za śmieci. Było 65 zł miesięcznie, teraz jest 80 zł

Kolejna lubelska gmina z podwyżką opłat za śmieci. Było 65 zł miesięcznie, teraz jest 80 zł

4-osobowa rodzina, zamiast dotychczasowych 65 zł, zapłaci 80 zł, czyli o 23 proc. więcej. Od października mieszkańcy gminy Żyrzyn za odbiorów odpadów muszą płacić więcej.

Koronawirus. Kluby seniora i domy samopocy zostają zamknięte

Koronawirus. Kluby seniora i domy samopocy zostają zamknięte

Od dziś przynajmniej do końca miesiąca nieczynne będą dzienne placówki opieki społecznej. Tak zdecydował wojewoda lubelski

Serdeczna kroplówka. Kino Bajka w Lublinie szuka patronów
galeria

Serdeczna kroplówka. Kino Bajka w Lublinie szuka patronów

Lubelskie kino walczy o przetrwanie. Bajka, która właśnie rozpoczęła jubileuszowy, 30. rok działalności uruchomiła konto na platformie Patronite.pl. To okazja dla osób, które nie mają ochoty lub czasu na wyprawę na seans, ale ciepło myślą o studyjnym lubelskim kinie.

Lublin szuka inspirujących miejsc gdzie dobrze karmią

Lublin szuka inspirujących miejsc gdzie dobrze karmią

Jeszcze tylko do wtorku włącznie Urząd Miasta będzie przyjmować zgłoszenia od restauracji i lokali gastronomicznych zainteresowanych uzyskaniem tytułu „Kuchnia Inspiracji”.

Jarosław Kaczyński na kwarantannie

Jarosław Kaczyński na kwarantannie

Prezes PiS miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. – Pan Prezes czuje się dobrze – informuje poseł Radosław Fogiel.

Poseł KO z Białej Podlaskiej i Rzecznik Przedsiębiorców apelują do premiera w sprawie siłowni

Poseł KO z Białej Podlaskiej i Rzecznik Przedsiębiorców apelują do premiera w sprawie siłowni

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz krytycznie ocenia zamknięcie siłowni oraz basenów. Również poseł Riad Haidar (KO) z Białej Podlaskiej skierował w tej sprawie interpelację do premiera.

We wtorek będą duże utrudnienia na al. Witosa

We wtorek będą duże utrudnienia na al. Witosa

Przez dwie godziny niemożliwy będzie we wtorek dojazd al. Witosa od strony centrum do ronda na skrzyżowaniu z Krańcową. – Objazd zostanie poprowadzony ul. Emanuela Grafa przez skrzyżowanie z ul. Łęczyńską – informuje Marcin Graczyk z firmy iKOM, odpowiedzialnej za oznakowanie rejonu robót.

Wiktor Szadkowski ze srebrnym medalem młodzieżowych mistrzostwach Polski w boksie

Wiktor Szadkowski ze srebrnym medalem młodzieżowych mistrzostwach Polski w boksie

Zawodnik Starej Szkoły Boksu Lublin jechał do Grudziądza ze pewnymi nadziejami na dobry wynik i w trakcie każdej z walk pokazał, że drzemie w nim olbrzymi potencjał.

Parkingi czy krzewy w Lublinie? Jest ostateczny projekt zmian na Krakowskim Przedmieściu
galeria

Parkingi czy krzewy w Lublinie? Jest ostateczny projekt zmian na Krakowskim Przedmieściu

Gotowy jest ostateczny projekt zmian na Krakowskim Przedmieściu, gdzie likwidowana ma być część parkingów, a w ich miejscu pojawią się rabaty z krzewami i drzewa. Pierwotny projekt był oprotestowany przez okolicznych przedsiębiorców. Czym różnił się od tego, który ostatecznie ma być wykonany jeszcze tej jesieni?

Koronawirus. "Przygotowujemy się na najgorsze scenariusze 15-20 tysięcy zakażeń na dobę"

Koronawirus. "Przygotowujemy się na najgorsze scenariusze 15-20 tysięcy zakażeń na dobę"

Minister zdrowia zapowiada, że do walki z epidemią zostanie włączone prywatne lecznictwo. Pod uwagę brany jest scenariusz, że w ciągu doby przybędzie nawet 20 tysięcy chorych. I to już w tym togodniu.

Policjanci wynieśli za ręce księdza Michała Woźnickiego podczas nabożeństwa [wideo]
film

Policjanci wynieśli za ręce księdza Michała Woźnickiego podczas nabożeństwa [wideo]

Policjanci musieli wynosić księdza za ręce. Wcześniej nie chciał się wylegitymować, ignorował też polecenia funkcjonariuszy, którzy odwiedzili jego celę w domu zakonnym salezjanów w Poznaniu. Film opublikował na Twitterze dziennikarz Gazety Wyborczej Piotr Żytnicki.

Cyberpunk 2077: Porsche, Keanu Reeves i motocykle (wideo)
film

Cyberpunk 2077: Porsche, Keanu Reeves i motocykle (wideo)

Porsche dla Johnny’ego Silverhanda oraz motocykle od Keanu Reevesa i Garda Hollingera, czyli czym będziemy jeździć po Night City w grze Cyberpubk 2077.

Polecenie premiera - przygotować budowę tymczasowego szpitala w każdym mieście wojewódzkim

Polecenie premiera - przygotować budowę tymczasowego szpitala w każdym mieście wojewódzkim

W pierwszej kolejności powstaną one Warszawie, Krakowie i Poznaniu. W Lublinie miejsce jest już wskazane.

Już wiadomo, gdzie w Lublinie powstanie szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19
PILNE
galeria

Już wiadomo, gdzie w Lublinie powstanie szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19

– Jest wstępne uzgodnienie, że lokalizacja szpitala tymczasowego w województwie lubelskim byłaby na terenie Targów Lublin – powiedział na dzisiejszej wideokonferencji Lech Sprawka, wojewoda lubelski.

Pościg przy samej granicy. Terenówka wypełniona papierosami za ponad ćwierć miliona złotych

Pościg przy samej granicy. Terenówka wypełniona papierosami za ponad ćwierć miliona złotych

Kiedy kierowca samochodu terenowego zobaczył patrol pograniczników, rzucił się do ucieczki. W aucie były przemycane papierosy.

ALARM24

Widzisz wypadek? Jesteś świadkiem niecodziennego zdarzenia?
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

Kliknij i dodaj swojego newsa!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium

Uwaga czytelniku!

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy Ci przekazać kilka informacji na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora portalu www.dziennikwschodni.pl – spółkę Corner Media sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Bardzo prosimy, zapoznaj się z tymi informacjami uważnie, są to bowiem sprawy bardzo istotne. Jeśli jesteś osobą małoletnią poniżej 16. roku życia, koniecznie przekaż tą wiadomość swoim opiekunom, którzy następnie powinni wytłumaczyć Ci, o co w niej chodzi i dlaczego się do Ciebie zwracamy.

Czym jest RODO?

RODO to potoczna nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W Polsce będzie ono obowiązywało od 25 maja 2018 r. Akt ten wprowadza nowy standard ochrony danych osobowych, nakładając na podmioty przetwarzające te dane (administratorów danych) szereg obowiązków, w tym obowiązek poinformowania Ciebie o sposobie przetwarzania Twoich danych, celach w jakich Twoje dane są przetwarzane oraz o uprawnieniach przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Corner Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000507517, NIP 7123286919, kapitał zakładowy – 50.000,00. PLN

Możesz się z nami skontaktować zarówno pod adresem:
Corner Media Spółka z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 54
20-002 Lublinie

jak i mailowo: online@dziennikwschodni.pl

oraz telefonicznie: 81 46-26-800

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas procesu rejestracji konta na portalu www.dziennikwschodni.pl, a także dane, które są zbierane podczas korzystania przez Ciebie z tego portalu. Chodzi o dane zbierane i zapisywane w plikach cookies. Więcej na temat plików cookies przeczytasz w naszej polityce prywatności.

Pamiętaj, rejestracja konta na portalu www.dziennikwschodni.pl nie jest obowiązkowa. Nie masz także obowiązku podawania nam swoich prawdziwych danych podczas procesu rejestracji, jak również nie musisz podawać nam wszystkich danych, o które pytamy. Może się jednak zdarzyć tak, że nie posiadając Twoich wszystkich danych albo nie posiadając Twoich prawdziwych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Ci wszystkich usług, które oferujemy oraz wywiązać się z wszystkich obowiązków określonych w regulaminie portalu dziennikwschodni.pl (np. zapewnić Ci odpowiedniego bezpieczeństwa w zakresie odzyskania danych dostępowych do konta).

Cel przetwarzania danych osobowych

Głównym celem przetwarzania przez nas Twoich danych jest zapewnienie Ci pełnej funkcjonalności działania serwisu dziennikwschodni.pl, dostępu do usług świadczonych przez nas w ramach tego serwisu, zapewniania Ci bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu (np. w przypadku prób nadużyć) oraz wywiązanie się przez nas z obowiązków umownych wynikających z regulaminu portalu Dziennikwschodni.pl.

Dodatkowy cel przetwarzania danych osobowych to tzw. marketing własny, tj. przetwarzanie danych wyłącznie na nasze wewnętrzne potrzeby w celach analitycznych, badawczych, statystycznych, w szczególności poprzez dążenie do jak najpełniejszego dostosowania treści wyświetlanych na naszych stronach do Twoich preferencji i zainteresowań.

Ponadto, o ile wyrazisz na to zgodę, będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych (marketing zewnętrzny), w tym przekazywać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym – agencjom reklamowym i naszym partnerom handlowym. Pamiętaj, że zgoda na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolna i możesz ją w każdej chwili wycofać.

Pamiętaj także, że jeżeli jesteś osobą małoletnią, która nie ukończyła 16. roku życia, przesyłanie informacji w celach marketingowych może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Twojego rodzica lub opiekuna.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonymi w obecnie obowiązujących przepisach podstawami prawnymi. W zależności od celu przetwarzania danych możemy wyróżnić trzy główne podstawy prawne przetwarzania danych.

Pierwszą podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umów o świadczenie usług. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia Ci sprawnego, bezpiecznego korzystania z naszego serwisu wraz z jego wszystkimi funkcjonalnościami. Umowy o świadczenie usług to regulaminy, w tym regulamin portalu dziennikwschodni.pl, który akceptujesz decydując się na korzystanie z naszego serwisu.

Drugą podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych. Mamy z nim do czynienia w przypadku prowadzenia pomiarów statystycznych oraz działań z zakresu marketingu własnego przez administratora danych.

Wreszcie, trzecią przesłanką przetwarzania danych jest Twoja dobrowolna i świadoma zgoda. Na jej podstawie Twoje dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, a także w celu profilowania.

Pamiętaj, zgody udzielasz w pełni dobrowolnie. Masz także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmioty, którym możemy przekazywać dane

Co do zasady Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie na nasz własny użytek.

W pewnych sytuacjach możemy jednak przekazać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym: – naszym partnerom handlowym, podwykonawcom oferowanych przez nas usług, agencjom marketingowym.

Dodatkowo, w przypadkach ściśle określonych w przepisach prawa, będziemy zobligowani przekazać Twoje dane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (np. policji czy prokuraturze), pod warunkiem oczywiście, iż wystąpią do nas z takim żądaniem, powołując się na określoną podstawę prawną.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Ci dostępu do usług oferowanych przez serwis www.dziennikwchodni.pl Oczywiście, możesz w każdym czasie złożyć wniosek o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych, ich zmianę lub usunięcie.

Informacje o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą

Musisz wiedzieć, że niezależnie od tego, na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane, masz zawsze prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania. Możesz również w każdym momencie żądać ich usunięcia lub cofnąć albo ograniczyć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie danej zgody nie wpływa na administratora danych do przetwarzania danych w celu określonym w danej zgodzie do chwili jej wycofania.

Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz też zażądać od administratora danych osobowych przeniesienia Twoich danych lub uzyskania kopii Twoich danych, z tym jednak zastrzeżeniem, że prawo to nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Administrator danych będzie realizował Twoje żądania w zakresie posiadanych możliwości technicznych.

Informacje o prawie do wniesienia skargi

Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, do którego masz prawo wnieść skargę za każdym razem, gdy Twoje dane będą przetwarzane w sposób w Twojej ocenie nieprawidłowy.

Informacje o tym, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy jesteś zobowiązany do ich podania

Nie jesteś zobowiązany do podawania nam swoich danych osobowych ani wyrażania zgody na ich przetwarzanie, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.

Jest także możliwe, że jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofniesz wcześniej udzieloną zgodę, nie będziemy mogli zapewnić Ci dostępu do niektórych oferowanych przez nas usług, przy czym zawsze w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany.

Informacje o profilowaniu

Czym jest profilowanie? To zbieranie wszelkich informacji, które pozwalają bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę, która jest poddawana profilowaniu. Profilowanie odbywa się najczęściej przy użyciu systemów informatycznych, w sposób zautomatyzowany, za pomocą specjalnych algorytmów uwzględniających określone wcześniej kryteria. Wyniki profilowania mogą być wykorzystywane m.in. do celów marketingowych, np. w celu spersonalizowania reklamy kierowanej do danego użytkownika lub przygotowania oferty uwzględniającej jego potrzeby lub preferencje.

Oświadczamy, że na chwilę obecną nie profilujemy Twoich danych. Jeśli jednak zaczniemy, zostaniesz o tym uprzednio poinformowany i będziesz miał prawo nie wyrazić na to zgody.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z powyższymi informacjami. Gdy już to zrobisz, kliknij przycisk Zapoznałem się z informacją. Przejdź do serwisu.

Rozumiem

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.