10 osób widowni i cztery na scenie, w tym Czapski z czapką pikowaną w dłoni robotniczo chłopskiej?
0