Za pół roku okaże się,że brak kasy i inwestycja przełożona na czas bliżej nieokreślony
0