Nasi żołnierze są agresorami w imieniu Amerykanów,a my podatnicy ponosimy koszty tej agresji.Będziemy także ponosić,kiedy nasi żołnierze pójdą na emeryturę.Natomiast nasze granice są bezpieczne ,bo nikt nie chce na nas napadać.W obecnym stanie nawet Litwini mogą nas opanować.Jest ewenementem na skalę światową:psychiatra dowodzi wojskiem polskim!!!Podkreslam dowodzi!!! W Polsce są generałowie jednego roku!!!Czy nie napawa to grozą???Jest o jeden krok do dyktatury!!!
0