Wszyscy się popisali i dziadka na tamten świat wysłali.
0