POZWIEMY NOTARIUSZY DO SĄDU ................................................................................ ........................................................................ Definicja NOTARIAT- cyt." Instytucja mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego i jego zgodności z prawem ". W tym przypadku obrót prawny najwidoczniej nie został wykonany zgodnie z obowiązującym prawem ,a więc biura notarialne nie dopełniły swojego obowiązku.Doszłoby do pewnego kuriozum gdyby strony nabywcze miały jeszcze raz płacić za poprawienie prawnego bubla jaki sporządziły kancelarie notarialne. Po ogłoszeniu ostatecznego werdyktu w tej sprawie ,o ile będzie on dla mnie niekorzystny ,bez chwili zwłoki pozywam notariusza przed oblicze sądu z żądaniem zwrotu opłaty za niewłaściwie wykonaną przez jego biuro usługę + wyrównanie do kosztów jakie będą obowiązywały w chwili spisywania nowego dokumentu.
0