A kiedy zaczną się rozgrywki? Tak jak planowano, czyli 10 września, czy wcześniej?
0