Najładniejsza posesja w Bychawie znajduje się na Wandzinie. Do niej prowadzi ścieżka z tyłu za garażami osiedlowymi.
0