Jakiego wyznania był to kośćiół?? Chyba nie Mojżeszowego??? Co na to Czech???
0