oplandeczanie samochodów - no gratuluje redaktorku słowotwórcza perełka!!
0