to może teraz o...............np. Tajwanie. Jak tam się mają panie?
0