Pewnie jeździł taśmami. (Górnicy wbrew przepisom BHP czasami wskakują na przenośniki taśmowe będące w ruchu aby sobie zaoszczędzić chodzenia. Bywają też przenośniki przystosowane do jazdy ludzi ale one muszą mieć specjalne pomosty do wsiadania, bramki bezpieczeństwa, większe odstępy ruchowe itp..)
0