I znowu kolejna poróba zrzucenia winy tylko na gry komputerowe? A brutalne filmy to nie wpływają negatywnie na psychikę dziecka?
0