w sierpniu ślub i już dziecko, oj, to nie po bożemu
0