"Pas w kierunku Zamościa jest zablokowany" To nie jest pas jezdni, to nasrany kupami asfaltu tor przeszkód z głębokimi fosami po bokach.
0