Fajna chata, jaky wyrzucic stamtąd kler to możnaby sie nieźle urządzić
0