ZBRODNIA I KARA Swoje 3-grosze dorzuca KZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ ORGANISTÓW prowadzący w internecie AKADEMIĘ SZTUK CUDOWNYCH z Katedrą SŁOWEM MALOWANE i cyklem Z CZEGO ŚMIEJĄ SIĘ POLACY. Do wszystkich pamiątek i komentarzy dorzuca sakramentalne aktualia zatytułowane ZBRODNIA I KARA: ZBRODNIA to cuda dokontwane z armią Adolfa Hitlera. Kara - papiestwo... Josefa Ratzingera. (PODPISANO: KZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ ORGANISTÓW)
0