Bardzo dobry pomysł na lubelską listę płac. Proponowałbym jednak dla równowagi lubelską listę braku wypłat.
0