Tylko, że aby skorzystać z VOD trzeba wtrazić zgodę m.in. na "Zbieranie i wykorzystywanie informacji o komputerze użytkownika" Funkcje internetowe w programach wysyłają informacje o komputerze („standardowe informacje o komputerze”) do odwiedzanych przez użytkownika witryn sieci Web i używanych przez niego usług sieci Web. Te informacje na ogół nie pozwalają na identyfikację danych osobowych. Standardowe informacje o komputerze zwykle obejmują adres IP, wersję systemu operacyjnego, wersję przeglądarki, identyfikator sprzętu wskazujący producenta urządzenia, nazwę i wersję urządzenia, wersję aplikacji oraz ustawienia regionalne i językowe użytkownika. W tym przypadku wersją aplikacji byłaby wersja programu Silverlight zainstalowana na urządzeniu. Program Silverlight zawiera funkcję powiadamiania o aktualizacjach, która wysyła do firmy Microsoft standardowe informacje o komputerze.
0