Historia o cmentarzu małych dzieci była znana w okolicy, ale nie podjęto żadnych działań.  
0