----------------ŻUŻLOWCY " LW KMŻ" POPIERAJCIE BUDOWE NOWEGO STADIONU------------------- Wielka prośba do kierownictwa drużyny żużlowej KMŻ "LUBELSKI WĘGIEL" o włączenie się w popa rcie Postulatu wtrzymania budowy stadionu "kurnika" na BAGNIE po cukrowni który ma powstać w intencji przez upartego Prezydenta Lublina Krzysztofa Zuka. Aby taki stadion mógł powstać trzeba w to BAGNO wbić ... 160 kilometrów betonowych pali . Stadion na palach betonowych na BAGNIE może się zapadać jak SP 20 gdzie do wejścia było 4 schody obecnie jest JEDEN (1) . Po drugie ta część miasta jest już "zakorkowana" a jeżeli na stadion przyjedzie kilkadziesiąt kibiców samochodami to całkowicie ten teren będzie zablokowany . To BAGNO za 10 milionów kupił Prezydent Zuk i teraz upiera się aby na BAGNIE stawiać stadion (sic?). Są pieniądze i wszystko jest przygotowane dlatego POSTULUJEMY wybudowanie STADIONU EUROPEJSKIEGO z międzynarodowym torem żużlowym na rogatce Lublina ( Sławinek , Spółdzielczości Pracy lub Felin) tj. w obrębie OBWODNICY I LOTNISKA . Lublin jest Godny STADIONU EUROPEJSKIEGO jako Stolica Wschodniej Polski . Prezydent nie daje żadnej gwarancji, że Lublin NIE STRACI tych 140 milionów, dlatego i Wy żużlowcy, przyszli współgospodarze STADIONU EUROPEJSKIEGO powinniście poprzeć inicjatywe przeniesienia budowy SE na bezkolizyjne i ogólnodostępne miejsce na Przedmieściach Lublina . Tor żużlowy będzie spełniał wymogi międzynarodowe z możliwością organizacji Mistrzostw Świata i Europy na torze lubelskiego STADIONU EUROPEJSKIEGO !. Jest to znacząca PROMOCJA Lublina i kontynuacja lubelskiego żużla a lekkoatleci będą mieli Stadion STARTU . Pomóżcie uratować Lublinowi 140 milionów i przyspożyć DUMY Z MIĘDZYNARODO WYCH MISTRZOSTW NA ŻUŻLU w Naszym pięknym Lublinie . Stadion wstępnie miałby około 50 tys. miejsc i oprócz zawodów żużlowych odbywałyby się ważne mecze piłki nożnej Reprezen tacji Polski i mistrzostw FIFA i UEFA . Miejscowe Drużyny mają swoje stadiony a na EUROPEJS KIM odbywałyby się tylko ważne mecze piłkarskie . Stadion "E" byłby jednocześnie PLENEREM IM PREZ ARTYSTYCZNO-KULTURALNYCH którego to miejsca w Lublinie jest...brak . A na BAGNIE po cukrowni powstałby wreszcie pasaż parkowy z karuzelami i fontanami "Park Dziec ka" oczywiście kawiarenki z lodami i zimnymi napojami oraz brodziki dla Dzieci . Z Dziecka życz liwym uśmiechem URATUJEMY LUBLINOWI... 140 MILIONÓW PRZED... BAGNEM !.Zapraszamy.
0