W sensie egzystencjalnym, to może i nie wszystko jest tak źle http://######/site/753nwes
0