Albo od razu go do psychiatryka, albo 3 lata pozbawienia wolności!!
0