Panie Redaktorze - gdzie Krasne zaznaczone na mapie, a gdzie trasa kolejowa Chełm-Lublin...
0