Ot i kolejny bajer, a zarazem pomysł na kampanię wyborczą wodza... Wirtualny pomysł? - 2008-11-04 Są przesłanki, by twierdzić, że zapowiedź powstania w Kraśniku Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest pomysłem wirtualnym. Radni PiS na sesji w dniu 25 września br. złożyli interpelację następującej treści: - W związku z zapowiedzią utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kraśniku, prosimy o przedstawienie harmonogramu przystosowania działki, wytypowanej pod SSE, do prowadzenia działalności gospodarczej, wraz z analizą kosztów z tym związanych. - Oto odpowiedź uzyskana od zastępcy burmistrza mgr Agnieszki Orzeł-Depta: - W sprawie dotyczącej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kraśniku informuję, że zostały podjęte działania mające na celu przystąpienie do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN i utworzenie na gruntach miejskich Podstrefy Kraśnik. Podstrefa miałaby powstać na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraśnik o łącznej powierzchni 23,4832 ha, która z dniem 01.01.2009 r. znajdzie się w granicach administracyjnych miasta Kraśnik. W tym celu do Agencji Rozwoju Przemysłu skierowany zostanie formalny wniosek o objęcie nieruchomości obszarem specjalnej strefy ekonomicznej. Trwają wstępne analizy, dlatego też nie możemy na dzień dzisiejszy podać harmonogramu prac i analizy kosztów z tym związanych. - Planując duże przedsięwzięcie gospodarcze, a takim z całą pewnością jest utworzenie SSE, należy przeprowadzić analizę kosztów z tym związanych. Inwestorzy oczekują od oferenta gruntów w Specjalnych Strefach Ekonomicznych przygotowania odpowiedniej infrastruktury na terenie strefy. W/w działka nie posiada drogi dojazdowej oraz innych, ważnych mediów (woda, kanalizacja, itp.) Podejmując decyzję o utworzeniu strefy należało wyliczyć, jakie będą koszty z tym związane i czy miasto jest w stanie takie środki wyłożyć w najbliższych kilku latach. Należy wziąć pod uwagę fakt, że Kraśnik jest zadłużony, a ponadto przewidywane są dalsze inwestycje nad kraśnickim zalewem. Słowa burmistrza: "Trwają wstępne analizy", wypowiedziane po podjęciu decyzji o utworzeniu strefy, nie wystawiają dobrej cenzurki głowie miasta. Warto przypomnieć, że naszym krajem interesuje się coraz mniejsza liczba inwestorów, a z powodu kryzysu gospodarczego liczba ta z pewnością nie wzrośnie, a wręcz przeciwnie. http://www.jaroslawstawiarski.pl/index.php...d=461&idm=6
0