Pamiętać należy,że świadek jest gorzej traktowany w naszych sądach,niż sprawca,dlatego ja się w to nie bawię.
0