A tyle mówi się o braku dyskryminacji ze względu na płeć. A tu akurat kobiety są łagodniej i lepiej traktowane...
0