bardzo ładnie , tylko niech leśnicy przestaną sami dewastować i niszczyć lasy państwowe
0