Jedna poprawka - akurat listy kościuszkowców mogły być prawdziwe (choć podyktowane) - taką akcję bowiem Niemcy prowadzili np. w oparciu o 116 wziętych do niewoli (oficjalnie) pod Lenino oraz o znaczną część tzw. zaginionych (652), którzy po prostu przeszli linie niemieckie
0