Platfusy z pslem tną niezależnych jak leci nie ważne czy merytorycznie dobrze przygotowany ważne że nie nasz! DOŚc
0