W szpitalu na Jaczewskiego nie było nigdy Kliniki Neonatologii o czym p. rzecznik winna wiedzieć. Jest Klinika Położnictwa i Perinatologii z oddziałami: Trakt porodowy , Położnictwo , Patologia ciąży , Oddział noworodkowy oraz Oddział intensywnej opieki neonatologicznej (tzw. wcześniaki), ciekawy jest więc sposób rozliczania zastosowany przez p. rzecznik , bo skąd te dzieci?
0