haha pewnie jacyś robotnicy , którzy pracowali na tej budowie i dobrze wiedzieli co i gdzie. Robotnicy budowlani kradna aż sie kurzy... dlatego każdy z nich przyjeżdża samochodem najczęściej dostawczym lub kombi do pracy na budowę... Porządek jest tylko wtedy gdy jest na miejscu kierownik budowy itp... Gdy tylko opusci plac to wynoszą wszystko aż sie kurzy... styropian, kleje, zaprawy, cement, cegły klinkierowe, ceramikę itp... Wiem dokładnie wystarczy porozmawiać ze znajomymi, którzy pracuja na budowie PS a może tak policja zainteresowałaby się tym zgromadzonym materiałem w domach robotników...lub czasem skontrolowała zawartość samochodów opuszczających place budowy... NIC DZIWNEGO ŻE METR KW. MIESZKANIA KOSZTUJE 5 TYS ZŁ SKORO POŁOWA MATERIAŁU JEST KRADZIONA!!!!
0