REKTOR KUL-o ODPORNY: Do pomysłu Radnych Lublina dołącza w głębokim smutku i Gorzkich Żalach KZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ ORGANISTÓW prowadzący w internecie AKADEMIĘ SZTUK CUDOWNYCH z Katedrą SŁOWEM MALOWANE i cyklem Z CZEGO SMIEJĄ SIE POLACY, przypominając niczym dekalog jeden z pomysłów lubelskich roku 1980 - 1982: 1. Określenie KZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ ORGANISTÓW jako WRZODA NA DU---PIE PAPIEŻA. Nie da się wykluczyć, iż niebieskie westchnienie powstało na KUL-u, bo używane było przez Duchowieństwo w Lublinie. Autorem równiez mógł być ktoś z Watykanu, e-PiSkopatu lub z epkipy b-pa PYLAKA. 2. Niebieską tez zasługą było wywalanie z muzyKULogii kościelnej 100diujących Związkowców zaraz po I-wszym semestrze, niczym I-wszej Komunii świętej i to z przedmiotów najmniej istotnych zapweniając Im jedynie fizyczne roboty na wieki wieków - załączniki w Lublinie. KULejka oczekujących na wspomnienie jest znaczna! Taki to On już był Święty inaczej! (PODPISANO: KZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ ORGANISTÓW)
0