Powrót do pracy po oddaniu krwi jest niezgodny z prawem. Konieczna jest kontrola PIP.
0