POWIEM TAK LUBLIN NIE MA ŻADNEJ STRATEGII ROZWOJU ALBO LEPIEJ NIE WIDAĆ,ŻEBY JAKAŚ BYŁA!!!DROGI MIEJSKIE ICH STAN I BRAK NOWYCH TO WSTYD I ŻĘNADA( LUBLIN TO 400 TYS. AGLOMERACJA!!!),ŻEBY STOLICA WOJEWÓDZTWA NIE MIAŁA OBWODNICY ,TO PO PROSTU KPINA!! PLAN ROZWOJU PRZEMYSŁU, MIEJSC PRACY: NIE MA ŻADNEGO, NIE URATOWANO ŻADNEGO WIĘKSZEGO ZAKŁADU ( TAKI RZESZÓW ZACHOWAŁ PRAWIE WIĘKSZOŚĆ ZAKŁADÓW, DOKONAŁ ICH RESTRUKTURYZACJI, PRYWATYZACJI!!), POZA URZĘDAMI KTÓRYCH W TYM MIĘSCIE MULTUM,NIE MA PRAWIE ŻADNEGO WIĘKSZEGO MIEJSKIEGO, KOMUNALNEGO ANI PRYWATNEGO PRACODAWCY!!NIE STWORZONO DZIAŁAJĄCEGO SPRAWNIE I FACHOWO HOLDINGU MIEJSKICH SPÓŁEK KOMUNALNYCH,OBSADZA SIĘ JE Z KLUCZA POLITYCZNEGO, NIEKOMPETENTNYMI LUDŹMI, KAŻDY SZCZEBEL SAMORZĄDU ROBI SWOJĄ POLITYKE, NIE MA ŻADNEJ WPSÓŁPRACY MIĘDZY WOJEWODĄ,MARSZĄŁKIEM WOJEWÓDZTWA, RADĄ MIASTA. BRAK STRATEGICZNYCH INWESTORÓW, STREFY EKONOMICZNEJ, LOTNISKA WPŁYWA NA NISKI POZIOM ZAINTERESOWANIA ZACHODNIEGO BIZNESU( NIKT NIE BĘDZIE SIĘ TŁUKŁ DZIURAWĄ I NIEBEPZIECZNĄ DROGĄ Z WARSZAWY ALBO Z KRAKOWA!!) TO PRZEDKŁADA SIE NA NISKI POZIOM ZAROBKÓW, OGÓLNĄ BIEDĘ I NISKĄ AKTYWNOŚC MIESZKAŃCÓW MIASTA!!AMEN. MOGĘ SOBIE TAK PISAĆ I NARZEKAC A I TAK TO NIC NIE DA ALE MI ULŻY!!
0