Do władz miasta - zasiedlajcie lubartowską dalej hołotą to takich akcji będzie mniej...
0