może nawet byli z t.zw dobrych domów... tylko ręce poobcinać, i co namniej po pięć lat ciężkich robót w kamieniolomach. W Chinach Ludowych taki czyn jest zagrożony karą śmierci przez roztrzelanie.
0