Proszę poprawić tytuł ! 10 000 tys chyba 10 tys !!!
0